mr. M. (Michelle)
Verger-Maas

Advocaat

 • Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
 • Orde Van Advocaten

Mag ik mij aan u voorstellen?

Ik ben Michelle Verger-Maas, advocaat sinds 2006. Ik ben gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat.
Mijn passie ligt in het jeugdrecht, jeugdstrafrecht en het familierecht.

Met veel kennis, ervaring en persoonlijke drijfkracht sta ik klanten bij in kinderbeschermingszaken (ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing), afstammingszaken (zoals erkenning of gerechtelijke vaststelling vaderschap), zaken over het verkrijgen van gezag over een kind of een omgangsregeling en kinderalimentatiekwesties.

Daarnaast ben ik een ervaren strafrechtadvocaat. Ik ben gepassioneerd in het bijstaan van jeugdigen in het jeugdstrafrecht en in het geval van gesloten jeugdzorg. Ik vind het belangrijk een vertrouwensband op te bouwen met de jeugdige door op een laagdrempelige wijze contact te hebben en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Ik heb de nodige ervaring in het bijstaan van kinderen met specifieke kindeigen problematiek. Voor mij is belangrijk dat een kind het proces begrijpt, in staat wordt gesteld een eigen mening te vormen en dat het resultaat van de zaak altijd in het belang is van de ontwikkeling van het kind.

Ik sta, naast jeugdigen, ook jongmeerderjarigen en volwassenen bij met betrekking tot alle misdrijven en overtredingen. Met de nodige juridische kennis en ervaring op het strafrechtgebied en met oog voor de persoon van de klant sluit ik me zoveel mogelijk aan bij de behoefte van mijn klant in de strafzaak.

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid en een actieve opstelling. Met mijn actieve opstelling kan ik veel bereiken in uw zaak. Met mijn betrokkenheid en open persoonlijkheid geef ik u het vertrouwen dat u nodig heeft.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 076-2030010 of via mijn e-mailadres: m.verger@v-advocaten.nl.

Neem contact opLees de blogs van Michelle

Opleidingen en nevenactiviteiten

 • mr. Michelle Verger-Maas is advocaat sinds 2006
 • oprichter en eigenaar van het kantoor sinds augustus 2011
 • studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting Strafrecht
 • in 2014 de specialisatieopleiding Jeugdrecht afgerond via het Willem Pompe Instituut, verbonden aan de Universiteit van Utrecht
 • in 2019 de training KIES (Kind In Een Scheiding) van het Expertisecentrum Kind en Scheiding gevolgd. Certificaat ‘KIES kindgesprek’ behaald.
 • lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA)
 • lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
 • lid de Vereniging voor familie- en jeugdrecht (FJR)
Michelle Verger-Maas
 • lid van de Contactcommissie Jeugdrecht in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, welke de schakel vormt tussen de Orde van Advocaten met de rechterlijke macht en andere betrokken instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg (de gecertificeerde instellingen)
 • lid van de werkgroep Pilot Uniform Hulpaanbod binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant
 • lid van het KIES (Kinderen In Een Scheiding) Coach platform van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, website: kiesvoorhetkind.nl
 • Michelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht en jeugdstrafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 • werkzaam als bijzondere curator (in familie- en jeugdzaken) in opdracht van de rechtbank
 • moeder van twee dochters
 • maatschappelijke betrokkenheid: lid van het bestuur van een Scoutinggroep in Breda en lid van het jeugdcomité in één van de dorpen rondom Breda

'Michelle is wat een advocaat voor mij hoort te zijn: oprecht betrokken, doelgericht en met een heldere visie. Het is meer dan haar baan, zij werkt vanuit haar hart en beschikt over een enorm inlevingsvermogen, zonder haar professionaliteit te verliezen. Voor mij was ze een veilige baken van rust en vertrouwen.'