mr. E.M.G. (Eefje)
van Nuenen-Meulesteen

Advocaat en mediator

 • VFAS
 • Mediators Federatie Nederland
 • Orde Van Advocaten

Mag ik mij aan u voorstellen?

Ik ben Eefje van Nuenen-Meulesteen. Sinds 2004 werk ik in de advocatuur. Ik ben werkzaam als gespecialiseerd personen- en familierechtadvocaat en mediator. Als advocaat of mediator sta ik met raad en daad cliënten bij in scheidingzaken, alimentatiezaken, jeugdzaken en alle overige familiezaken.

Het vervullen van zowel de rol van advocaat als mediator werkt onderling versterkend. Zo kan ik mijn mediationvaardigheden goed toepassen in mijn werkzaamheden als advocaat. Procederen in familiezaken hoeft immers niet altijd te resulteren in een ‘vechtprocedure’. Vooral als er minderjarige kinderen in het spel zijn, is het belangrijk dat ouders voor ogen houden dat zij door hun kind(eren) voor het leven aan elkaar verbonden blijven. Door voor of tijdens een procedure het overleg met de wederpartij niet uit de weg te gaan, is het vaak mogelijk buiten de rechter om nog diverse regelingen te treffen. Dat versnelt de procedure en kan de relatie tussen de (ex-)partners ten goede komen.

Mijn kennis en ervaring als advocaat komt weer goed van pas bij mijn werkzaamheden als mediator. Hierdoor kan ik partijen uitleggen wat de eigen juridische positie is en wat de uitkomst van een eventuele procedure zal zijn. Deze informatie maakt de weg naar een compromis vaak vrij.

Ik sta voor een persoonlijke en deskundige benadering in ieder dossier. Achter iedere scheiding schuilt een verleden, een eigen verhaal. Een verhaal dat van mij de deskundige aandacht krijgt die het verdient om het verleden passend af te sluiten. Je kunt een boek pas sluiten, als je weet hoe het laatste hoofdstuk eindigt.

Opleidingen en nevenactiviteiten

 • mr. Eefje van Nuenen-Meulesteen is advocaat sinds 2004
 • mediator sinds 2009
 • eigen kantoor opgericht in augustus 2011

 

 • studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, afstudeerrichting Personen- en Familierecht (afgerond december 2003)
 • specialisatieopleiding personen- en familierecht en mediation bij de vFAS (afgerond in 2009)
 • training KIES (Kind In Een Scheiding) van het Expertisecentrum Kind en Scheiding (certificaat KIES-kindgesprek’ behaald in 2019)
 • Eefje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd dat zij werkzaam is op het rechtsgebied Personen- en Familierecht.
 • lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova)
 • lid van vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingmediators (vFAS)
 • lid van de Mediators federatie Nederland (MfN)
 • KIES-mediator; zie website: kiesvoorhetkind.nl
 • werkzaam als bijzondere curator (in familie- en jeugdzaken) in opdracht van de rechtbank
 • werkzaam als mediator na verwijzing van de rechtbank

 

 • secretaris van de contactcommissie Personen- en familierecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, welke de schakel vormt tussen de advocatuur, de rechterlijke macht en andere betrokken instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg (de gecertificeerde instellingen).
 • ambassadeur van het ‘Ambassadeursteam Verbind voor het Kind’ van de gemeente Hilvarenbeek. Het ambassadeursteam heeft als doel het terugdringen van de kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • getrouwd en moeder van twee jongens
mr. Eefje van Nuenen-Meulesteen

"Je hebt ons als mediator echt enorm fijn geholpen en begeleid. Het is een gave om in zulke verdrietige tijden ook nog te zorgen voor wat humor. Die gave heb jij. Hoe verdrietig ik tijdens een mediationgesprek ook was, ik ging altijd weer rustig naar huis."

'Eefje heeft mij op bijzondere wijze geholpen, door haar deskundigheid, maar ook zeker door haar persoonlijkheid.'