mr. M. (Michelle)
Verger-Maas

Advocaat

 • Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
 • Orde Van Advocaten

Mag ik mij aan u voorstellen?

Ik ben Michelle Verger-Maas. Mijn passie ligt in het jeugdrecht.

Met veel kennis, ervaring en persoonlijke drijfkracht sta ik jeugdigen bij in het jeugdstrafrecht en in gesloten jeugdzorg. Ik vind het heel belangrijk een vertrouwensband op te bouwen met het kind door op een laagdrempelige wijze contact te hebben en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de jeugdige. Ik heb veel ervaring in het bijstaan van kinderen met specifieke kindeigen problematiek. Voor mij is belangrijk dat een kind het proces begrijpt, in staat wordt gesteld een eigen mening te vormen en dat het resultaat van de zaak altijd in het belang is van de ontwikkeling van het kind.

Ik ben ook gepassioneerd in het bijstaan van ouders en andere betrokkenen in kinderbeschermingszaken (ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing), afstammings-, gezag- en omgangszaken en alimentatiezaken.

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid en een actieve opstelling. Met mijn actieve opstelling kan ik veel bereiken in uw zaak en met mijn betrokkenheid en open persoonlijkheid geef ik u het vertrouwen dat u nodig heeft.

Ten slotte ben ik een ervaren strafrechtadvocaat. Ik sta, naast jeugdigen, ook jongmeerderjarigen en volwassenen bij met betrekking tot alle misdrijven en overtredingen. Ook in deze zaken heb ik oog voor de persoon en sluit ik me zoveel mogelijk aan bij de behoefte van mijn cliënt in de zaak.

Opleidingen en nevenactiviteiten

 • mr. Michelle Verger-Maas is advocaat sinds 2006
 • eigen kantoor opgericht in augustus 2011
 • in 2014 de specialisatieopleiding Jeugdrecht afgerond via het Willem Pompe Instituut, verbonden aan de Universiteit van Utrecht
 • in 2019 de training KIES (Kind In Een Scheiding) van het Expertisecentrum Kind en Scheiding gevolgd. Certificaat ‘KIES kindgesprek’ behaald.
 • Michelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht, jeugdrecht en strafrecht.
 • werkzaam als bijzondere curator (in familie- en jeugdzaken) in opdracht van de rechtbank
 • lid van de Nederlandse Orde van Advocate (NOVA)
 • lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
 • lid de Vereniging voor familie- en jeugdrecht (FJR)
 • lid van de Contactcommissie Jeugdrecht in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, welke de schakel vormt tussen de Orde van Advocaten met de rechterlijke macht en andere betrokken instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg (de gecertificeerde instellingen)
 • lid van het KIES (Kinderen In Een Scheiding) Coach platform van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, website: kiesvoorhetkind.nl.
 • moeder van twee dochters
 • maatschappelijke betrokkenheid: lid van het bestuur van Scouting Ginneken in Breda; de jeugdorganisatie waarbij kinderen en jongeren door middel van wekelijkse leuke activiteiten worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
mr. Michelle Verger-Maas

'Michelle is wat een advocaat voor mij hoort te zijn: oprecht betrokken, doelgericht en met een heldere visie. Het is meer dan haar baan, zij werkt vanuit haar hart en beschikt over een enorm inlevingsvermogen, zonder haar professionaliteit te verliezen. Voor mij was ze een veilige baken van rust en vertrouwen.'