Conflict met ex? Vier redenen om voor mediation te kiezen

Conflict met ex? Vier redenen om voor mediation te kiezen

Wat zijn nu goede redenen voor mediation met ex? Dat mediation uitermate geschikt is voor de afwikkeling van een scheiding, hebben we in eerdere blogs uitgelegd. Door te kiezen voor mediation tijdens de scheiding, houdt u het heft in eigen handen. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de juiste afspraken worden gemaakt, dat alles eerlijk wordt verdeeld en goed juridische wordt geregeld.

Meer over scheidingsmediation

Ook voor andere conflicten met uw ex-partner is mediation zeer geschikt. Heeft u als partners samen uw scheiding kunnen regelen via mediation? Dan bent u ook zeker in staat om dat als ex-partners te doen. Waarom zou u alleen een scheiding samen oplossen en andere conflicten niet? Er zijn goede redenen om ook voor mediation te kiezen voor het oplossen van een conflict met uw ex.

Meer over mediation in familiezaken

4 redenen voor mediation

Wat zijn goede redenen voor mediation met uw ex? Er zijn diverse goede redenen te bedenken waarom u de beste manier is om een conflict op te lossen. Hieronder noem ik vier goede redenen om voor bemiddeling te kiezen als u een geschil heeft met uw ex.

Welke conflicten oplossen met mediation?

1. Voorkomen dat conflict groter wordt

Na de scheiding wordt de afstand tussen ex-partners steeds groter. Er wordt minder vaak gesproken met elkaar, terwijl er eigenlijk wel het nodige te bespreken is. Kinderen worden groter en krijgen nieuwe behoeften. Nieuwe partners komen of gaan. Uw financiële huishouding verandert. Allemaal zaken die u goed met elkaar moeten bespreken, want anders is de kans groot dat u een ander zelf gaat invullen en alleen het negatieve van uw ex ziet. Als ex-partners is de stap naar een advocaat vaak sneller gemaakt dan tijdens een scheiding.

Daar waar de tussenkomst van een advocaat tijdens een scheiding soms conflictverhogend kan werken, geldt dat ook na de scheiding. Een advocaat is meestal sneller geneigd het conflict juridisch te benaderen en de zaak aan de rechtbank voor te leggen. Een procedure geeft duidelijkheid, maar verhoogt meestal het wederzijds onbegrip. In mediation gaat u als ex-partners of als ouders op een respectvolle manier met elkaar in gesprek. Hierdoor blijft het contact goed.

Uit elkaar met kinderen

2. Kostenbesparing

Twee advocaten zijn aanzienlijk duurder dan een mediator. In geval van mediation betaalt u samen één uurtarief. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand is de eigen bijdrage in mediationzaken bovendien aanzienlijk lager dan de eigen bijdrage van een advocaat.

Kosten mediation

3. Meerdere geschilpunten bespreken

Als u met elkaar in gesprek gaat over het conflict, is er ook ruimte om andere geschilpunten te bespreken. Indien u de mediator bijvoorbeeld benadert voor een geschil over de omgangsregeling, kan tevens de hoogte van de kinderalimentatie worden besproken. Indien u naar de rechtbank gaat, bestaat die mogelijkheid niet. De rechter bespreekt alleen de geschilpunten die worden ingediend. In mediation is alles bespreekbaar.

Meer over alimentatie in mediation

4. Communicatie verbeteren

Last but not least: mediation is een investering op langere termijn. In mediation wordt altijd gewerkt aan de verbetering van de communicatie. U leert hoe u als ex-partners met elkaar kunt blijven praten. Dat is niet alleen behulpzaam voor het conflict dat wordt besproken, maar kan ook helpen bij het voorkomen van toekomstige conflicten.

Wel of geen mediation?

Ik heb mijn scheiding via advocaat geregeld, kan ik dan nog naar een mediator?

Jazeker! Op ieder moment kunt u een mediator inschakelen. Dat is nooit te laat. Ook bent u niet verplicht om weer terug te gaan naar de vorige mediator. U bent vrij de mediator te kiezen, die u wilt. Voorwaarde is uiteraard wel dat u het samen eens bent over de mediator.

Hoe vind ik een goede mediator?

De mediators van ons kantoor zijn professionele en deskundige mediators met jarenlange ervaring in het familierecht. Zij hebben een drie jaar durende opleiding bij de vFAS afgerond en weten wat ze doen. Wilt u toch liever een mediator van een ander kantoor inschakelen? Let er dan wel op dat de mediator een gedegen opleiding heeft gevolgd, zoals bij de vFAS of MfN.

Onze mediators

Advies of bijstand nodig?

Wilt u meer informatie over mediation? Of wilt u een afspraak maken met één van onze mediators? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Neem contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen