Aanhouding minderjarige

Aanhouding minderjarige

Stel uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit. De politie mag een minderjarige aanhouden bij verdenking van een strafbaar feit. Welke rechten heeft de minderjarige bij aanhouding door de politie?

Strafbaar feit door jeugdige

Een aanhouding van een minderjarige kan plaatsvinden op heterdaad. Het kind wordt dan aangehouden vrijwel direct na het begaan van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld: een meisje is betrapt op het stelen van een nagellakje in een winkel.

Aanhouding kan ook buiten heterdaad. De politie heeft dan op basis van een onderzoek enig bewijs om het vermoeden te onderbouwen dat de jeugdige een strafbaar feit heeft begaan. Bijvoorbeeld, op camerabeelden is een mishandeling vastgelegd en uit onderzoek heeft de politie een vermoeden wie de dader is. De jeugdige kan dan aangehouden worden op het thuisadres of op school. Of de jeugdige wordt per brief door de politie verzocht zich te melden op het politiebureau.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen worden aangehouden en worden verhoord door de politie. Onder de 12 jaar kunnen kinderen echter niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het heeft dus daarna geen gevolg. Er volgt wel vaak een gesprek met de ouders, waarin bijvoorbeeld op de hulpverlening wordt gewezen om te voorkomen dat het kind nog een keer met de politie in aanraking komt.

Jeugdigen tussen de 12 tot en met 17 jaar kunnen wél strafrechtelijk worden vervolgd.

Meer informatie over het jeugdstrafrechtHoe zit het met het strafblad?

Hoe lang mag een kind worden vastgehouden?

Na aanhouding door de politie mag een minderjarige maximaal negen uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. De nachtelijke uren tussen 00.00 uur en 09.00 uur worden echter daarbij niet meegeteld.

Rechten minderjarige bij aanhouding

Wat zijn de rechten van een minderjarige bij aanhouding door de politie?

– Je hebt het recht om te weten van welk strafbaar feit je wordt verdacht
– Je bent niet verplicht vragen van de politie te beantwoorden (zwijgrecht)
– Je hebt recht een advocaat te spreken
– Je hebt recht op een advocaat bij het verhoor door de politie
– De ouders van de minderjarige moeten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het feit dat hun kind is aangehouden door de politie.

Rechten minderjarige na aanhouding Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

Advocaat na aanhouding minderjarige

Is uw kind aangehouden door de politie? Het is belangrijk dat een jeugdige wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdadvocaat. Daarbij is niet alleen van belang dat de advocaat over kennis en ervaring in het strafrecht beschikt, maar ook dat de advocaat is getraind in het praten met en bijstaan van jeugdigen.

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators beschikt over een gespecialiseerde jeugdadvocaat. Er is ook de nodige kennis en ervaring aanwezig om kwetsbare jeugdigen met gedragsproblematiek (zoals autisme, ADHD of een trauma) bij te staan. Bijstand door een advocaat van een aangehouden minderjarige is op kosten van de overheid.

Neem contact op Onze gespecialiseerde jeugdstraf advocaat

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas