Geregistreerd partnerschap ontbinden

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Overeenkomsten geregistreerd partnerschap en huwelijk

Geregistreerd partnerschap ontbinden of echtscheiding? Steeds vaker wordt een geregistreerd partnerschap verkozen boven het huwelijk. Het geregistreerd partnerschap lijkt erg op het huwelijk. Net als bij het huwelijk legt u uw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Door dat te doen ontstaan er een aantal rechten en plichten naar elkaar. Denk hierbij aan de plicht elkaar te onderhouden en het recht elkaars achternaam aan te nemen. Ook in geval van kinderen werkt het geregistreerd partnerschap hetzelfde als het huwelijk. Als u een geregistreerd partnerschap heeft en u krijgt een kind, dan is het voor de vader niet nodig het kind te erkennen. De man waarvan de vrouw een kind krijgt binnen een geregistreerd partnerschap, wordt automatisch de juridisch vader van het kind. U wordt tevens fiscaal partner. Dit houdt in dat u bepaalde inkomsten en aftrekposten onder elkaar kunt verdelen, wat fiscale voordelen kan opleveren. De vermogensrechtelijke gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn hetzelfde als bij een huwelijk. Mocht u dit anders willen, dan kunt u partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Hierin maakt u afwijkende afspraken over de gevolgen van uw partnerschap.

Meer over scheiding

Verschillen geregistreerd partnerschap en huwelijk

Ondanks de grote overeenkomst zijn er ook verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Zo wordt een huwelijk bijna overal ter wereld erkend, maar bij een geregistreerd partnerschap is dat lang niet altijd het geval. De constructie is relatief nieuw en nog niet overal mogelijk en bekend. Ook in het ontbinden zit een verschil. Voor het ontbinden van het huwelijk moet een verzoek ingediend worden bij de rechtbank, waarna de rechter de echtscheiding uitspreekt. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is mogelijk zonder tussenkomst van een rechter, tenzij u minderjarige kinderen heeft.

Alimentatie berekenen

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder kinderen

Geregistreerd partnerschap ontbinden in het geval u geen kinderen heeft, kan – zoals hiervoor aangegeven – buiten de rechter om. Daarvoor is wel vereist dat u het over de afwikkeling van de ontbinding met elkaar eens bent. Als dit het geval is, kan een advocaat de registratie van uw geregistreerd partnerschap ongedaan maken, door het toezenden van een overeenkomst (convenant) aan de burgerlijke stand, waarin uw afspraken over de ontbinding zijn vastgelegd. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan regelingen omtrent alimentatie en de verdeling van bezittingen en schulden Het is  aan te raden  afspraken te maken middels mediation. Op deze manier komt u tot duurzame afspraken en voorkomt u geschillen. Na een traject van verschillende gesprekken stelt de mediator een convenant op, dat door beide partijen wordt ondertekend en vervolgens naar de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt toegezonden.

Meer over mediation

Geregistreerd partnerschap ontbinden met kinderen of in geval van geschillen

Geregistreerd partnerschap ontbinden in het geval u kinderen heeft of het niet met elkaar eens bent over de afwikkeling daarvan? In dat geval gaat de ontbinding hetzelfde als bij het huwelijk. De rechtbank dient de ontbinding uit te spreken. Hiervoor kunt u zich ieder tot een eigen advocaat wenden en een inhoudelijke procedure doorlopen of kiezen voor mediation. Onder begeleiding van een mediator kunt u samen een ouderschapsplan en een convenant opstellen. Na ondertekening van deze overeenkomsten zal de mediator deze overeenkomsten tezamen met een ontbindingsverzoek indienen bij de rechtbank. In dat geval hoeft u niet naar de rechter en wordt de ontbinding van het geregistreerd partnerschap schriftelijk afgehandeld.  Nadat de rechter de ontbinding heeft uitgesproken, krijgt u de ontbindingsbeschikking toegestuurd. Deze beschikking moet daarna worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na de inschrijving bent u voor de wet officieel uit elkaar.

Uit elkaar met kind

Vrijblijvend contact over geregistreerd partnerschap ontbinden

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken met één van onze advocaten of mediators, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen