Kinderalimentatie of kinderrekening?

Kinderalimentatie of kinderrekening?

Alimentatie kind

Op grond van de wet zijn ouders verplicht naar evenredigheid van draagkracht te voorzien in de kosten van de kinderen. Zodra ouders uit elkaar gaan, wordt in de meeste gevallen kinderalimentatie vastgesteld. De vader (gemakshalve noem ik de alimentatiebetaler ‘de vader’ en de ontvanger ‘de moeder’) betaalt dan een maandelijks bedrag aan de moeder. Van dat bedrag dient moeder alle kosten van het kind te voldoen. Indien de kosten van een kind in een maand hoger zijn dan de maandelijkse kinderalimentatie, kan moeder niet vragen om een aanvulling op de kinderalimentatie. Kinderalimentatie kan dus worden beschouwd als een soort afkoopbedrag voor de kosten van het kind.

Meer over kinderalimentatie

Kinderalimentatie en co-ouderschap

Veel ouders kiezen er na een scheiding voor om samen de zorg te delen. Dit wordt in de volksmond ook wel co-ouderschap genoemd. Dat kan een 50-50 verdeling zijn, maar in een verhouding van 60-40 of 70-30 kan van een co-ouderschapsregeling worden gesproken. Voorwaarde voor co-ouderschap is dat ouders de zorg en opvoeding over de kinderen zoveel als mogelijk samen delen. De kinderen zijn in dat geval niet alleen één keer in de twee weken een weekend bij de andere ouder, maar vaak ook één of enkele doordeweekse dagen. In deze situaties worden beide ouders ook met kosten van hun kind(eren) geconfronteerd. Hierbij kunt u denken aan uitgaven voor (sport)kleding, kappersbezoek of bijvoorbeeld een cadeautje voor een kinderfeestje waar het kind naartoe gaat. Indien vader deze uitgaven voor het kind moet doen en hij betaalt kinderalimentatie aan moeder, moet vader dan de uitgaven declareren of verrekenen met de kinderalimentatie? Dat kan, maar dat is ook wel omslachtig. Er is ook een andere manier om bij co-ouderschap alimentatie betalen.

Meer over scheiding

Kinderrekening

Teneinde na de scheiding niet alleen de zorgtaken samen te delen, maar ook samen te blijven voorzien in de kosten van hun kind, kunnen ouders in onderling overleg kiezen voor een kinderrekening. In dat geval houden ouders een gemeenschappelijke bankrekening aan. Op die rekening storten ouders naar rato van draagkracht (inkomen) een maandelijks bedrag op deze rekening. Van deze kinderrekening betalen ouders de verblijfsoverstijgende kosten van hun kind(eren). Onder verblijfsoverstijgende kosten worden onder meer de volgende kosten verstaan:

  • Kleding
  • Schoolkosten
  • Kosten van sport of muziek
  • Kapper
  • Niet vergoede medische kosten

Ouders hebben zelf de vrijheid afspraken te maken over welke kosten zij van deze kinderrekening betalen. Om misverstanden en geschillen te voorkomen, is het verstandig in het ouderschapsplan duidelijke afspraken omtrent het gebruik en beheer van de kinderrekening vast te leggen. Er dient vermeld te worden welke uitgaven van deze rekening worden voldaan, maar het is ook mogelijk vast te leggen tot welk bedrag er maximaal mag worden gepind, zonder voorafgaande toestemming van de andere ouder.

Alimentatie berekenen

Verblijfskosten kind

Het is niet de bedoeling dat van de kinderrekening de verblijfskosten worden voldaan. Denk hierbij aan kosten van wonen, eten, drinken en verzorgingsproducten. Deze kosten dienen de ouders uit eigen middelen te betalen. Indien de ene ouder substantieel meer verdient dan de andere ouder, is het mogelijk dat alleen de meer verdienende ouder een bedrag op de kinderrekening stort of een hoger bedrag dan de andere ouder of – in sommige gevallen – daarnaast nog een vergoeding aan de andere ouder betaalt om te kunnen voorzien in de verblijfskosten.

Samen zicht op uitgaven

alimentatieDe achterliggende gedachte achter de kinderrekening is dat ouders samen de financiële verantwoordelijkheid voor hun kind dragen en ervaren; zoals dat ook het geval is als ouders nog samenwonen. Ouders houden zo allebei zicht op de maandelijkse uitgaven van hun kind(eren) en zullen zich ook sneller samen verantwoordelijk voelen geld bij te storten als het bedrag ontoereikend is, dan wel te bezuinigen op uitgaven, indien er niet meer geld beschikbaar is.

Samen afspraken maken

U kunt natuurlijk samen berekenen wat de maandelijkse verblijfsoverstijgende kosten van uw kind(eren) zijn en samen een bedrag afspreken dat ieder op de rekening moet storten. Het is ook mogelijk hiervoor een alimentatieberekening te laten maken door uw mediator of advocaat. In dat geval wordt eerst een reguliere berekening van de kinderalimentatie gemaakt om te bepalen wat ieders draagkracht is. Daarna wordt een speciale berekening gemaakt voor de verdeling van de lasten. Hierbij wordt rekening gehouden met welke ouder de kinderbijslag ontvangt, of deze op de kinderrekening kan worden gestort en de verdeling van de zorgdagen.

Mediation in alimentatiezaken

Raadpleeg een specialist

Heeft u vragen over kinderalimentatie en een kinderrekening, neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde mediators en advocaten.

Neem contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen