Mediation (thema 1): Hoe vertelt u dat u wilt scheiden?

Mediation (thema 1): Hoe vertelt u dat u wilt scheiden?

Indien u kiest voor mediation voor uw scheiding komen verschillende onderwerpen aan bod. Van een mediator mag u verwachten dat de volgende onderwerpen tijdens de mediationgesprekken worden besproken:

In deze blog wordt thema 1, de scheidingsmelding toegelicht. Hoe vertelt u dat u wilt scheiden? Kunt u accepteren dat de relatie eindigt?

Mediation: het stappenplan

Ik wil scheiden? En nu?

Thuis is het hoge woord uitgesproken. U wilt scheiden. Er zijn wel duizend redenen te bedenken waarom iemand de relatie niet wilt voortzetten. Soms zijn partners het er over eens dat de koek op is en besluiten ze in goed overleg de relatie of het huwelijk te beëindigen. Partners gaan dan vaak als goede vrienden uit elkaar. De reden om te willen scheiden is dan voor beide partners hetzelfde. De relaties en huwelijken die op deze manier eindigen, zijn in de minderheid. Vaak besluit één van de partners uit de relatie te stappen en heeft de ander geen keuze; “It takes two to tango”.

Mediation bij scheiden

De verlater

Indien u degene bent die besluit het huwelijk of de relatie te beëindigen, bent u de ‘verlater’. Het besluit is van u afkomstig. U gaat de ander verlaten. De ander kan zich in de steek gelaten voelen en dat brengt voor de verlater vaak schuldgevoelens met zich mee. De verlater is niet altijd degene die ook echt de stekker uit het huwelijk trekt. Voor de verlater is het vaak net zo moeilijk om tot de scheiding te komen als het voor de ander is. U heeft wel de keuze gemaakt, maar dat wil nog niet zeggen dat het minder pijnlijk is of dat u het ook echt wilt.

Mijn ex weigert mediation. Wat nu?

De verlatene

Als donderslag bij heldere hemel krijgt u de boodschap dat de relatie eindigt. U gaat malen en denken: heb ik het zien aankomen? Wat had ik kunnen doen om het tij te keren? Is het enige optie? Wil ik zelf ook graag scheiden? Vele vragen zullen rijzen op het moment dat u de boodschap hebt gekregen. Als voor uw wederhelft het besluit vaststaat en relatietherapie geen optie meer is, staat u voor een voldongen feit. U gaat scheiden, of u wilt of niet. In mediation is ruimte om deze gevoelens te delen en bespreekbaar te maken. Vooral als een gesprek samen thuis niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld door ruzie of verwijten), is het goed dat op een neutraal terrein het gesprek wel kan worden gevoerd.

Scheiden is rouwen

Een scheiding – of u nu de verlater of de verlatene bent – brengt een rouwproces op gang. Alles wat zo gewoon was in het leven, dagelijkse gang van zaken, het samen zijn, het verdwijnt van het ene op het andere moment. De gevoelens die een scheiding teweegbrengen, zijn vergelijkbaar met de emoties die loskomen indien een dierbare overlijdt. Bij rouwverwerking worden de volgende fases onderscheiden: ontkenning, boosheid, vechten, depressie, aanvaarding.

Om als scheidende partners goede afspraken te kunnen maken over de kinderen en over de financiën, is het belangrijk dat je begrijpt waarom je uit elkaar gaat en dat je begrip hebt voor elkaars gevoelens. Tijdens mediation zal de scheidingsmelding worden besproken. De partners krijgen allebei de gelegenheid om toe te lichten waarom jullie uit elkaar gaan en waarom je dat wel of niet wilt. Zodra partners van elkaar begrijpen waarom de relatie niet kan worden voortgezet, ontstaat er wederzijds begrip en is het vaak makkelijker om toekomstgerichte afspraken te maken. Acceptatie van de situatie opent de deur naar de toekomst.

Wat doet een mediator bij scheiding?

Als partners uit elkaar

De scheidingsmelding is enerzijds belangrijk voor de rouwverwerking rondom de scheiding. Het is nodig om te accepteren dat de relatie eindigt. Als er kinderen in het spel zijn, is de scheidingsmelding ook van groot belang voor het toekomstig ouderschap. Als je begrijpt en accepteert dat jullie als partners/echtgenoten uit elkaar gaan, maar je niet als ouders gaat scheiden, kan je samen ‘als ouders’ (en dus niet als ex-partners) afspraken maken over de kinderen en het belang van de kinderen voorop zetten.

 Uit elkaar met kind    Stappenplan echtscheiding

Gespecialiseerde mediator

vFASIndien u een vFAS-gespecialiseerde mediator inschakelt voor uw mediation, kunt u er op vertrouwen dat uw mediator oog heeft voor uw beider gevoelens en de scheidingsmelding met u bespreekt. Bij ons kantoor zijn twee gespecialiseerde scheidingsmediators werkzaam. Voor meer informatie hierover neem geheel verblijvend contact met ons op.

Neem contact op  Onze mediators

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen