Op vakantie als verdachte

Op vakantie als verdachte

Regelmatig krijgt ons kantoor de vraag of een persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit naar het buitenland mag reizen. Vooral in jeugdstrafzaken vragen ouders zich regelmatig af of hun kind mee mag op vakantie, terwijl hij/zij nog verdachte is van een strafbaar feit. Het antwoord hierop is in beginsel: ja.

In afwachting van de zitting

Als je verdacht bent van een strafbaar feit en je bent verhoord door de politie, mag je voordat de zitting voor de rechter plaatsvindt gewoon reizen naar het buitenland. Dit levert geen problemen op bij een eventuele controle bij de grens. Hierop bestaan wel twee uitzonderingen.

Actief gezocht door de politie

De eerste uitzondering is als een persoon actief wordt gezocht door de politie, omdat hij verdacht wordt van een (ernstig) strafbaar feit. De politie kan een arrestatiebevel uitvaardigen; dit kan zowel nationaal als internationaal. Als de verdachte dan gecontroleerd wordt bij de grens, dan kan hij worden aangehouden.

Tips en tricks bij aanhouding Aanhouding minderjarige

Voorlopige hechtenis (voorarrest)

De tweede uitzondering geldt als een persoon, na een politieverhoor, in voorlopige hechtenis (voorarrest) wordt gesteld. Deze voorlopige hechtenis kan worden geschorst door de rechter. Aan de schorsing kan de rechter voorwaarden stellen. In principe mag je tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis gewoon naar het buitenland reizen voor bijvoorbeeld een vakantie, tenzij de rechter heeft bepaald dat je Nederland niet mag verlaten. Als de rechter niet wilt dan een verdachte Nederland tijdens het strafrechtelijk onderzoek verlaat, kan hij als bijzondere voorwaarde bij de schorsing opleggen dat de verdachte in Nederland moet blijven, zijn identiteitsbewijs bij de politie moet inleveren of zich dagelijks moet melden bij de politie.

Heeft de rechter dergelijke voorwaarden niet aan je opgelegd, dan mag je wel gewoon naar het buitenland reizen. Je moet erbij je vakantieplanning wel rekening mee houden dat de rechter meestal als algemene voorwaarde oplegt dat je op iedere oproep van politie of justitie moet verschijnen. Ook indien je als bijzondere voorwaarde opgelegd hebt gekregen dat je contact moet onderhouden met een hulpverleningsinstelling (zoals de verslavingszorg), dan moet je je vakantie in samenspraak met deze hulpverleningsinstantie plannen.

Rechten minderjarige na aanhouding

Op vakantie als verdachte

Kortom, in het merendeel van de zaken mag je als je verdachte bent van een strafbaar feit in vrijheid afwachten totdat je zaak voor de rechter komt. Je mag gewoon in het buitenland op vakantie gaan. Alleen als een rechter uitdrukkelijk bepaalt dat je Nederland in de tussentijd niet mag verlaten, behoort een buitenlandse vakantie niet tot de mogelijkheden.

U wordt verdacht van een strafbaar feit

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit dan kunt u altijd een beroep doen op ons kantoor. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om u bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een email te sturen naar m.verger@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de email regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem contact op Lees meer over strafrecht 

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas