Rechten minderjarige na aanhouding

Rechten minderjarige na aanhouding

De politie mag een minderjarige aanhouden bij verdenking van een strafbaar feit. Welke rechten heeft een minderjarige na aanhouding door de politie?

Aanhouding minderjarige

Élk kind kan door de politie worden aangehouden en worden verhoord, dus ook kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar kunnen echter niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het heeft dus daarna geen gevolg, al volgt er wel vaak een gesprek met de ouders. Jeugdigen tussen de 12 tot en met 17 jaar kunnen wél strafrechtelijk worden vervolgd voor een strafbaar feit.

Meer over aanhouding minderjarig

Hoe lang mag een kind worden vastgehouden?

Na aanhouding door de politie mag een minderjarige maximaal negen uur op het politiebureau worden vastgehouden voor verhoor. De nachtelijke uren tussen 00.00 uur en 09.00 uur worden echter daarbij niet meegeteld.

Mocht de politie dringende redenen hebben om een minderjarige verdachte langer te willen vasthouden, dan moet de verdachte in verzekering gesteld worden. Dat kan voor maximaal 3 dagen. De hulpofficier van justitie (een bevoegde politieagent) zal dan een bevel inverzekeringstelling afgeven. Dit kan bij dringende noodzakelijkheid nog worden verlengd met 3 dagen.

In zwaardere strafzaken bestaat er de mogelijkheid dat de minderjarige langer vast blijft zitten. Er vindt dan eerst een toetsing plaats door de rechter-commissaris op de rechtbank. De rechter-commissaris kan beslissen dat de minderjarige nog 14 dagen in bewaring wordt gesteld. In dat geval wordt de minderjarige overgeplaatst naar een justitiële jeugdinrichting. Daarna beslist de raadkamer van de rechtbank of de minderjarige verdacht nog langer moet worden vastgehouden.

Meer informatie over het jeugdstrafrecht Hoe zit het met het strafblad

Rechten minderjarige na aanhouding

Wat zijn de rechten van een minderjarige na aanhouding door de politie?

– het recht om te weten van welk strafbaar feit je wordt verdacht
– Je bent niet verplicht vragen van de politie te beantwoorden (zwijgrecht)
– Je hebt recht een advocaat te spreken. Als de jeugdige een eigen advocaat heeft, wordt die advocaat in kennis gesteld van de aanhouding. In andere gevallen wordt er een jeugdpiketadvocaat (een advocaat die op die dag dienst heeft) opgeroepen. Voor het verhoor door de politie vindt er een vertrouwelijk gesprek plaats tussen de jeugdige en de advocaat (consultatiebijstand).
– Je hebt recht op een advocaat bij het verhoor door de politie. Jeugdigen kunnen géén afstand doen van het recht op een advocaat tijdens het verhoor. Er zal dus altijd een advocaat aanwezig zijn tijdens het verhoor van een aangehouden minderjarige.
– Als de minderjarige onvoldoende de Nederlandse taal beheerst, is er het recht op een tolk.

– De ouders van de minderjarige behoren zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd over het feit dat hun kind op het politiebureau wordt vastgehouden.
–  De ouders hebben net als de advocaat ‘vrije toegang’ tot de ingesloten minderjarige verdachte. De huisregels van het politiebureau bepalen wanneer er bezoek kan plaatsvinden. Het bezoek kan plaatsvinden onder toezicht. Het recht op bezoek door de ouders kan worden beperkt vanuit onderzoeksbelang.
– De minderjarige heeft het recht om ook (één van) de ouders aanwezig te hebben bij het verhoor.

Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

Nachtje in de cel, geen kinderspel!

De jeugdige kan op het politiebureau in afwachting van het verhoor in een cel worden geplaatst. Minderjarige verdachten worden gezien als kwetsbare verdachten. Daardoor gelden er striktere regels als er een jeugdige wordt vastgehouden.

Uitgangspunt is dat de politie een zaak van een minderjarige zo spoedig mogelijk afhandelt, zodat de minderjarige zo kort mogelijk op het politiebureau hoeft te verblijven. Soms wordt een minderjarige echter pas laat op de dag aangehouden. Ook de aard of de ernst van het strafbaar feit  kan aanleiding zijn om de minderjarige langer vast te houden. In dat geval dient de politie de volgende stappen na te gaan:

  1. Kan de minderjarige in vrijheid worden gesteld en worden ontboden om dag daarop terug naar het politiebureau te komen om een verklaring af te leggen?
    De minderjarige verdachte behoudt hierbij het recht op bijstand door de advocaat (op kosten van de Staat). De minderjarige mag na het verhoor weer naar huis.
  2. Dient de minderjarige in verzekering te worden gesteld, maar is het mogelijk dat de minderjarige dit thuis ondergaat?
    De minderjarige behoudt ook hierbij het recht op bijstand door de advocaat en wordt de volgende dag verhoord. Indien nodig kan de minderjarige daarna nog worden vastgehouden.
  3. Dient te minderjarige in verzekering te worden gesteld en te worden ingesloten in een cel op het politiebureau?
    Dit kan gebeuren in zaken met een ernstig strafbaar feit of bij minderjarigen die frequent met politie of justitie in aanraking komen.

Advocaat na aanhouding minderjarige

Is uw kind aangehouden door de politie? Het is belangrijk dat een jeugdige wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdadvocaat. Daarbij is niet alleen van belang dat de advocaat over kennis en ervaring in het strafrecht beschikt, maar ook dat de advocaat is getraind in het praten met en bijstaan van jeugdigen.

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators beschikt over een gespecialiseerde jeugdadvocaat. Er is ook de nodige kennis en ervaring aanwezig om kwetsbare jeugdigen met gedragsproblematiek (zoals autisme, ADHD of een trauma) bij te staan. Bijstand door een advocaat van een aangehouden minderjarige is op kosten van de overheid.

Neem contact op Onze gespecialiseerde jeugdstraf advocaat

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas