Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

U wordt verdacht van een strafbaar feit en u wordt aangehouden of u moet zich melden bij de politie.
In deze blog geven wij u 5 tips en trucs over uw rechtspositie bij de politie bij aanhouding.

Rechten minderjarige na aanhouding

Tip 1: In veel gevallen is het verstandig bij aanhouding voor een strafbaar feit gebruik te maken van uw zwijgrecht

U bent niet verplicht mee te werken aan uw eigen veroordeling. U mag daarom een beroep doen op het zwijgrecht. In veel gevallen is dit ook verstandig om te doen. U (maar vaak ook uw advocaat) weet in dit stadium vaak nog niet welk en hoeveel bewijs de politie tegen u heeft. Het is daarom onverstandig door een verklaring het bewijs tegen u zelf te leveren of de ‘losse eindjes’ bij de politie in te vullen.

Tip 2: Als u beslist een beroep te doen op het zwijgrecht bij aanhouding voor een strafbaar feit, houd dit dan ook vol

De politie zal proberen een verklaring uit u te krijgen en heeft daar de nodige trucs en ervaring voor. Bij jonge verdachten wordt vaak de vraag gesteld wat zijn/haar ouders van de aanhouding zouden vinden; hiermee speelt de politie in op het gevoel van de verdachte en probeert daarmee een verklaring te ontlokken. Ook kan de politie de indruk wekken dat u na een verklaring te hebben afgelegd, wordt vrijgelaten. U moet zich daar niet door laten misleiden. Het is geen toezegging en al zou u hierdoor eerder worden vrijgelaten, dan weegt dit nog niet op tegen een mogelijke strafrechtelijke veroordeling.

Tip 3: Als u beslist een verklaring af te leggen, denk dan goed na voor u antwoord geeft

Als u iets niet (zeker) meer weet, zeg dit dan ook. Ga niet iets verzinnen en zeg niet “dat zal dan wel zo gegaan zijn”. Daarmee bevestigt u iets, wat mogelijk niet juist is.

Tip 4: Lees uw verklaring na het verhoor goed door en onderteken die pas als u er helemaal mee akkoord gaat

Uw verklaring hoort in het proces-verbaal zoveel mogelijk in uw eigen woorden te staan. Als er iets in de verklaring staat dat u niet heeft gezegd, anders hebt gezegd of anders hebt bedoeld, vraag dan aan de politie dit te wijzigen. Het is úw verklaring en niet die van de politie. Bent u het niet eens met de inhoud van de verklaring op papier, onderteken dan niet. Ook als u geen / slecht Nederlands kunt lezen, onderteken de verklaring dan niet. U bent niet verplicht te tekenen. Als u heeft ondertekend, mag de rechter uitgaan van de juistheid daarvan. Terugkomen op (een deel van) de verklaring is dan lastig.

Tip 5: U heeft recht met een advocaat te spreken voordat de politie u verhoort (‘consultatiebijstand’ genaamd) en u hebt recht op een advocaat tijdens het verhoor

In de meeste gevallen is dit gratis voor u. Heeft u al een advocaat? Dan mag u ook de naam van deze ‘voorkeursadvocaat’ aan de politie doorgeven. Uw ‘eigen’ advocaat wordt dan opgeroepen in plaats van de piketadvocaat. Zowel volwassenen als minderjarigen verdachten hebben recht op een advocaat tijdens het verhoor. Bij aangehouden minderjarige is een advocaat bij het verhoor verplicht.

Advocaat wanneer uw wordt verdacht van een strafbaar feit

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit kunt u altijd een beroep doen op ons kantoor Van Nuenen Verger en Vullings advocaten in Breda. Wij hebben de benodigde kennis en ervaring om u bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar m.verger@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website

Neem contact met ons op Onze strafrechtadvocaat

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas