Verlaging aftrekbaarheid partneralimentatie

Verlaging aftrekbaarheid partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt, betaalt u deze alimentatie bruto. U krijgt maandelijks een bedrag terug van de Belastingdienst over de betaalde partneralimentatie. De hoogte van de teruggave is afhankelijk van uw inkomen en de belastingschijf waarin uw inkomen valt. De aftrekbaarheid van de partneralimentatie is dus vergelijkbaar met de hypotheekrenteaftrek. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de aftrekbaarheid. U betaalt een hoger bedrag (dat is bruto) en u ontvangt een bedrag terug, waardoor u uiteindelijk minder betaalt (netto).

Meer over partneralimentatie  Duur partneralimentatie

Betaler krijgt belasting terug

Bij de berekening van partneralimentatie wordt altijd rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de partneralimentatie. Een alimentatieplichtige mag geen voordeel hebben van het betalen van de partneralimentatie. De belastingteruggave wordt bij de partneralimentatie opgeteld.

Ontvanger moet belasting betalen

De partneralimentatie is voor de betaler dus aftrekbaar. Voor de ontvanger geldt dat niet. De alimentatiegerechtigde ontvangt de partneralimentatie ook bruto en moet over de ontvangen partneralimentatie belasting betalen. De hoogte van de belasting die de ontvanger aan de Belastingdienst moet betalen, is afhankelijk van de hoogte van het totale jaarinkomen. Het totale jaarinkomen bepaalt de belastingschijf.

Meer over fiscale gevolgen alimentatie

Hoogte aftrekbaarheid partneralimentatie

De hoogte van de belastingteruggave over de partneralimentatie bepaalt dus hoeveel alimentatie er moet worden betaald. Tot en met 2019 was de aftrekbaarheid ieder jaar nagenoeg gelijk en hadden nieuwe belastingmaatregelen geen gevolgen voor de alimentatiebetaler. Met ingang van 1 januari 2020 gaat dat veranderen. De aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt voor de alimentatieplichtige vanaf 2020 tot 2023 stapsgewijs verlaagd. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor de alimentatiebetaler.

Afbouw aftrekbaarheid partneralimentatie

Tot en met 2019 bedroeg de aftrek voor de partneralimentatie maximaal 51,95%. Deze aftrek wordt afgebouwd tot 37,05% in 2023. De afbouw van het aftrekpercentage wordt de komende jaren als volgt gewijzigd:

2020 (46%)

2021 (43%)

2022 (40%)

2023 (37%)

De hogere inkomens (> € 68.500,- bruto per jaar) hebben door deze maatregel met ingang van 2020 minder belastingvoordeel.

Indexering alimentatie

Nieuwe regeling nadelig voor alimentatieplichtige

Wanneer de alimentatiebetaler bijvoorbeeld €500,- bruto per maand partneralimentatie betaalt, heeft de alimentatiebetaler na aftrek van 52% een maandlast van €240,- netto. Hij krijgt immers € 260,- per maand terug van de Belastingdienst. In 2023 is de aftrekbaarheid van de partneralimentatie nog maar 37%.  Vanaf dat moment ontvangt de alimentatiebetaler over € 500,- bruto nog maar € 185,- terug en bedraagt de netto maandlast € 315,-. Het verschil tussen 2019 en 2013 bedraagt dan dus € 75,- per maand, ofwel € 900,- per jaar.

Conclusie

Als de partneralimentatie is vastgesteld in 2019 of eerder, zal na 2020 de partneralimentatie opnieuw moeten worden uitgerekend. Als de alimentatie niet wordt aangepast, betaalt de alimentatieplichtige te veel. Bij een partneralimentatie van € 500,- bruto per maand bedraagt het verschil in totaal € 900,- per jaar! Hoe hoger de maandelijkse partneralimentatie, hoe groter het fiscale nadeel gaat worden.

Advies of bijstand nodig?

Wilt u weten of de nieuwe regels over de aftrekbaarheid van de partneralimentatie van invloed zijn op uw partneralimentatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij kunnen de gevolgen van de nieuwe Belastingmaatregelen nauwkeurig voor u uitrekenen en u adviseren over de te nemen juridische stappen.

Neem vrijblijvend contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen