Het verschil tussen openlijke geweldpleging en mishandeling

Het verschil tussen openlijke geweldpleging en mishandeling

Geregeld zijn er op de social media beelden te zien van groepen jongeren die een persoon mishandelen. In de media wordt afwisselend gesproken over openlijke geweldpleging en mishandeling. Dit zijn echter twee verschillende begrippen met andere strafrechtelijke consequenties. Wat is het verschil tussen openlijke geweldpleging en mishandeling?

Tips en tricks na aanhouding Rechten minderjarige na aanhouding

Openlijke geweldpleging en mishandeling

Openlijke geweldpleging staat omschreven in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht; het moet gaan om het “openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen”. Mishandeling wordt vermeld in artikel 300 e.v. van het Wetboek van Strafrecht. Mishandeling kent verschillende gradaties, zoals met het gevolg van zwaar lichamelijk letsel of dood, met voorbedachten rade of zware mishandeling. Het eerste verschil tussen ‘openlijke geweldpleging’ en ‘mishandeling’ bestaat eruit dat openlijke geweldpleging plaats dient te vinden op een plek waarvoor het voor publiek waarneembaar is. Het hoeft dus niet per se om een openbare plaats te gaan. Het kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden in een klaslokaal op een school. Ten tweede is openlijke geweldpleging altijd ‘in vereniging’, dus bestaande uit verenigde krachten door twee of meer daders. Aan deze twee vereisten hoeft een mishandeling niet te voldoen.

Bij een mishandeling dient bewezen te worden dat de dader zelf het geweld heeft gepleegd. Dit hoeft bij openlijke geweldpleging niet. Hierin schuilt het gevaar dat een persoon sneller veroordeeld kan worden voor betrokkenheid bij openlijke geweldpleging dan voor mishandeling.

Bijdrage aan openlijke geweldpleging

Met name jongeren denken dat als ze zelf niet meedoen aan het geweld ze daarvoor ook niet veroordeeld kunnen worden. Het tegendeel is echter waar! Bij openlijke geweldpleging is namelijk niet vereist dat de dader zelf het geweld heeft gepleegd. Het Openbaar Ministerie hoeft niet te bewijzen of de verdachte geweld heeft uitgeoefend en wát de verdachte dan precies heeft gedaan. Voor een veroordeling voor openlijke geweldpleging is het voldoende dat de dader opzet heeft gehad op het in vereniging plegen van het openlijk geweld. En dat hij daaraan een voldoende (significante en wezenlijke) bijdrage heeft geleverd. Deze bijdrage kan bijvoorbeeld ook bestaan uit vocale aanmoedigingen of een andere gedragingen waarmee bij wordt gedragen aan de sfeer van ontremming waarin anderen tot gewelddadige handelingen overgaan.

Tel daarbij op dat openlijke geweldpleging vaak ’s nachts en onder invloed van alcohol plaatsvindt. Dat heeft vaak tot gevolg heeft dat verklaringen van medeverdachten of getuigen een verwarrend of onjuist beeld geven van wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Daarmee is het risico dat je door aanwezig te zijn bij de geweldpleging als verdachte wordt aangemerkt, groter. Het beste advies dat in dit soort gevallen gegeven kan worden, is dat je afstand moet nemen van de groep en de locatie waar het geweld plaatsvindt; dus letterlijk hiervan weglopen. Dat je je niet distantieert, kan immers al een aanwijzing zijn dat je een bijdrage hebt geleverd aan het openlijke geweld.

Veroordeling voor openlijke geweldpleging

Een veroordeling voor openlijke geweldpleging heeft tot gevolg dat je civielrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die de groep heeft aangericht. Het is niet nodig dat het individu uit de groep zelf de schade heeft veroorzaakt om daarvoor aansprakelijk te zijn. De rechter hoeft niet te bepalen welk deel van de schade door het individu vergoed dient te worden. De tot de groep behorende personen die onrechtmatig schade toebrengen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schade (artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek).

Wat is het gevolg voor het strafblad?

Advocaat als je wordt verdacht van een strafbaar feit

Als je wordt verdacht van een strafbaar feit dan kan je altijd een beroep doen op ons kantoor. Van Nuenen en Verger advocaten heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om je bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kun je bellen naar 076-2030010. ’s Avonds en in het weekend kan je ons bereiken door een email te sturen naar: m.verger@v-advocaten.nl (ook buiten kantooruren wordt de email regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem contact met ons op Onze strafrechtadvocaat

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas