Wanneer officieel gescheiden?

Wanneer officieel gescheiden?

Wanneer ben ik officieel gescheiden? Vaak wordt gedacht dat een scheiding officieel is, zodra de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Dat is onjuist. Als de rechter de echtscheiding uitspreekt en u doet vervolgens niets, bent u niet gescheiden.

Huwelijksvoltrekking

Om uit te leggen wanneer een echtscheiding officieel is, is het eerst belangrijk te weten wanneer er sprake is van een rechtsgeldig huwelijk. U bent officieel gehuwd,nadat u elkaar ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand het ja-woord geeft én u allebei een handtekening zet onder de huwelijksakte. De huwelijksakte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Nadat de echtgenoten en de getuigen hebben getekend, tekent ook de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte. Deze huwelijksakte wordt bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Dat is het bewijs van het bestaan van het huwelijk.

Registeren echtscheiding

Om officieel gescheiden te zijn, moet op de originele huwelijksakte staan vermeld dat het huwelijk is ontbonden door een echtscheiding. Deze aantekening op de huwelijksakte wordt het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand genoemd. Deze handeling wordt verricht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op het moment dat echtscheiding is ingeschreven, is de echtscheiding definitief. In het huwelijksregister staat op de huwelijksakte de scheiding vermeld en dat is het officieel bewijsstuk van de scheiding.

Meer over echtscheiding

Echtscheidingsbeschikking

Om tot de inschrijving te komen, moet eerst door een advocaat een echtscheidingsverzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Zodra de echtscheidingsprocedure is afgerond, geeft de rechter de echtscheidingsbeschikking af. Dat is een schriftelijke uitspraak van de rechter, waarin de rechter verklaart dat het huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Dat is dus nog niet het moment van de officiële scheiding. Op grond van de wet bestaat gedurende drie maanden na deze uitspraak de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Welke informatie nodig voor echtscheiding

Akte van berusting

Het heeft doorgaans geen zin om tegen een echtscheidingsuitspraak in hoger beroep te gaan. Daarnaast willen echtgenoten vaak ook geen drie maanden wachten om uiteindelijk gescheiden te zijn. Om deze drie maanden termijn niet af te hoeven wachten, kunnen echtgenoten een akte van berusting tekenen. Met deze akte geven echtgenoten aan niet in hoger beroep te willen gaan. De akte van berusting wordt opgesteld door de advocaat. Na ondertekening van de akte van berusting door de echtgenoten, stuurt de advocaat de akten door naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Wijziging achternaam na scheiding?

Geen akte van berusting

Indien de akte van berusting niet wordt getekend, kan de advocaat na afloop van de termijn van drie maanden bij de rechtbank een verklaring van non-appèl opvragen. Dit is een verklaring waarin de rechtbank aangeeft dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld door één van de partijen. Deze verklaring wordt vervolgens samen met een verzoek tot inschrijving opgestuurd naar de juiste gemeente.

Conflict met ex-partner?

Uiterlijke datum inschrijving

De wet geeft ook een uiterlijke datum van inschrijving. De inschrijving dient namelijk plaats te  vinden binnen zes maanden nadat de hoger beroepstermijn (drie maanden) van de echtscheidingsbeschikking is verstreken. In totaal dient de echtscheiding dus binnen negen maanden na de datum waarop die echtscheidingsbeschikking door de rechtbank is afgegeven, te zijn ingeschreven.

Wat zijn de gevolgen van niet tijdige inschrijving?

Heeft de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking niet tijdig plaatsgevonden? Dan verliest de echtscheidingsbeschikking haar kracht. Met andere woorden, het is dan alsof de echtscheiding nooit is uitgesproken. Het huwelijk is nog steeds in stand en de echtscheidingsprocedure moet opnieuw worden gestart. Het is dus erg belangrijk dat uw advocaat de termijnen goed in de gaten houdt en erop toeziet dat de echtscheiding op de juiste wijze wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Stappenplan echtscheiding

Advies

Zoals u hierboven kunt lezen, zitten er nog al wat haken en ogen aan het definitief maken van de echtscheiding. De gevolgen kunnen groot zijn als dit niet of niet tijdig gebeurt. Mijn advies is dit te laten regelen door in een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Dan kunt u erop vertrouwen dat uw scheiding van begin tot het einde goed wordt geregeld. Bij ons kantoor kunt u erop vertrouwen dat uw echtscheiding wordt behandeld door een gespecialiseerde advocaat of mediator en uw echtscheiding van A tot Z goed wordt afgewikkeld.

Onze advocaten | mediators  Neem contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen