Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Indien u gaat scheiden dient u met uw ex-partner diverse afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Hierbij kunt u denken aan afspraken zoals over de woning, alimentatie, verdeling van schulden. De afspraken die u maakt worden vastgelegd in een overeenkomst en die overeenkomst wordt een echtscheidingsconvenant genoemd.

Lees meer over echtscheiding

Is een convenant verplicht?

U bent niet verplicht om een convenant op te stellen. Het is wel raadzaam dat te doen want het zorg voor een voorspoedige echtscheiding. Daarnaast hebben hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een convenant nodig om de echtscheiding af te wikkelen. Indien u nog samen met elkaar kunt praten over de scheiding, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator of ieder een eigen advocaat, kunt u een echtscheidingsconvenant opstellen. In dat geval neemt u zelf de beslissing over de gevolgen van uw scheiding en laat u dit niet over aan het oordeel van een rechter.

Lees meer over mediation

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Aangezien ieder huwelijk en iedere scheiding anders is, is ook ieder echtscheidingsconvenant anders. Wat er in het convenant komt te staan is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook factoren als een woning (huur of koop), partneralimentatie en aanwezigheid van vermogen of schulden beïnvloeden de inhoud van het convenant. De volgende onderwerpen staan doorgaans altijd in een convenant:

  • De woning: Wie blijft er wonen of wordt de woning verkocht? Hoe worden woonlasten verdeeld.?
  • De inboedel en auto’s: Welke roerende zaken zijn er? Hoe worden de inboedelgoederen en voertuigen verdeeld?
  • Verdeling bankrekeningen en spaartegoeden: Hoe wordt het spaargeld verdeeld? Wie houdt welke rekening en welke wordt opgeheven?
  • Schulden: Zijn er schulden en hoe worden deze verdeeld?
  • Erfenis en schenking: Heeft één van de partners tijdens het huwelijk een privé-vermogen ontvangen?
  • Onderneming: Zijn er ondernemingen (BV/eenmanszaak/maatschap) die verdeeld moeten worden?
  • Alimentatie: Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?      
  • Pensioenrechten: Gaat men deze verevenen of verrekenen?

Wanneer zijn de afspraken bindend?

Zodra door beide partners een handtekening onder het echtscheidingsconvenant is gezet, zijn de afspraken bindend overeengekomen. U kunt elkaar dan houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Uw mediator of advocaat zal het convenant ook nog de rechtbank laten bekrachtigen. Zodra de rechtbank het convenant heeft goedgekeurd, krijgt het convenant een zogenaamde executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken ook afdwingbaar zijn, bijvoorbeeld via een deurwaarder.

Wat zijn de kosten van een convenant?

Aangezien iedere scheiding anders verloopt, kunnen de kosten van het opstellen van een convenant ook erg uiteenlopen. De vraag wat de kosten zijn, is onder meer ook afhankelijk van de vraag of u samen naar een mediator gaat of ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Het laten opstellen van een echtscheidingsconvenant is doorgaans aanzienlijk goedkoper dan een procedure. Indien u uw echtscheiding aan één van onze mediators of advocaten uit handen geeft, kunt u via het maken van een vaste prijsafspraak op voorhand helder krijgen wat de totale kosten van uw scheiding zullen zijn.

Kosten convenant  Vaste prijsafspraak echtscheiding

Wat als u geen convenant kunt opstellen?

Indien geen enkel overleg mogelijk is en u er niet in slaagt samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding, zal er ook geen echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Om tot een overeenkomst te kunnen komen, moet u het met elkaar eens te zijn over de inhoud ervan. Zonder convenant kunt u ook tot uw scheiding komen. In dat geval dient de rechter een beslissing te nemen over alle gevolgen van uw scheiding. In de uitspraak van de rechter zal in dat geval worden vermeld hoe u tot een verdeling en verrekening van uw financiën dient over te gaan. De afspraken die de rechter vastlegt in de uitspraak zijn eveneens afdwingbaar. Het nadeel van een procedure is echter dat het behoorlijk tijdrovend en veelal kostbaar(der) is dan een minnelijke regeling. Een gemiddelde echtscheidingsprocedure neemt al snel één jaar in beslag.

Meer informatie over echtscheidingsconvenant

Indien u meer informatie wenst over onze een echtscheidingsconvenant, de kosten en/of onze werkwijze, kunt u tijdens kantooruren bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen