Wat is een strafblad?

Wat is een strafblad?

Een strafblad heet officieel een ‘uittreksel justitiële documentatie’. Hierop staat geregistreerd als je verdacht wordt van een strafbaar feit of bent veroordeeld voor een misdrijf en voor sommige overtredingen. Hoe lang mogen deze feiten worden geregistreerd? Welke gevolgen heeft een strafblad voor je? En hoe weet je of je er één hebt? In deze blog geven we je een antwoord op de vraag ‘Wat is een strafblad?’.

Bewaartermijnen strafblad

Een veroordeling voor een overtreding (een licht strafbaar feit) blijft meestal 5 jaar geregistreerd op een strafblad. Als je voor een overtreding wordt veroordeeld door een rechter tot een taakstraf of vrijheidsstraf, dan wordt dit voor de duur van 10 jaar geregistreerd. De meeste overtredingen worden echter niet geregistreerd. Verkeersovertredingen die onder de Wet Mulder vallen worden bijvoorbeeld niet op je strafblad vermeld. Voor deze overtredingen hoef je niet voor de rechter te verschijnen.

Gegevens over misdrijven (ernstigere strafbare feiten) blijven minimaal 30 jaar geregistreerd op een strafblad. Als je een gevangenisstraf van langer dan 3 jaar hebt gekregen, wordt de termijn verlengd met de duur van die straf. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer wordt de termijn verlengd met 10 jaar. Gegevens over zedenmisdrijven blijven het hele leven op het strafblad staan en worden zelfs pas 20 jaar na het overlijden van de dader verwijderd.

Niet alleen strafrecht veroordelingen door een rechter worden vermeld op het strafblad. Er staat ook op aangegeven als je verdacht wordt van een strafbaar feit en de zaak nog niet is afgedaan. Daarnaast worden ook transacties en strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie op het strafblad geregistreerd. De termijn gaat lopen vanaf onherroepelijke afdoening van de strafzaak.

Jeugdigen denken vaak dat het strafblad met hun 18e jaar wordt opgeschoond en dat alle gegevens dan worden verwijderd. Dat is echter niet het geval. Ook bij het jeugdstrafrecht gelden de gewone bewaartermijnen voor het strafblad.

Rechten minderjarige na aanhouding Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

Gevolgen van een strafblad

Het hebben van een strafblad heeft in de praktijk twee gevolgen.

Strafdossier

Ten eerste zal het strafblad altijd in een strafdossier worden gevoegd. Als je dus (weer) verdacht wordt van een strafbaar feit, dan hebben het Openbaar Ministerie, de rechter en de advocaat inzicht in gegevens over eerdere veroordelingen of verdenkingen. Als je eerder bent veroordeeld voor een vergelijkbaar strafbaar feit, dan kan dit worden meegewogen in de hoogte van de straf voor het nieuwe strafbare feit.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Ten tweede kan het strafblad gevolgen hebben voor de Verklaring omtrent het gedrag (de VOG). Uit een dergelijke Verklaring blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het hebben van een bepaalde baan of vervullen van een functie in de maatschappij.

Iedere werkgever kan voor aanvang van een baan een dergelijke verklaring aan je vragen. Een Verklaring vraag je aan via de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie onderzoekt of de strafbare feiten op het strafblad een belemmering vormen voor het doel waarvoor de Verklaring wordt aangevraagd. Een persoon die de Verklaring aanvraagt om taxichauffeur te worden en meerdere keren is veroordeeld voor rijden onder invloed krijgt de Verklaring bijvoorbeeld niet. Als de Verklaring omtrent het gedrag wordt geweigerd, dan kan dat tot gevolg hebben dat je de baan of functie niet mag vervullen. Tegen de weigering kan je bezwaar maken.

Wel of geen strafblad?

Hoe weet je nu zeker of je wel of geen strafblad hebt? Je hebt het recht je strafblad in te zien. Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële informatiedienst te Almelo (www.justid.nl). Je krijgt vervolgens een uitnodiging van de rechtbank om het uittreksel justitiële documentatie in te zien. Hier moet je een vergoeding voor betalen. Je kan geen kopie krijgen.

Strafrecht advocaat

Als je wordt verdacht van een strafbaar feit of de Verklaring omtrent het gedrag wordt geweigerd, dan kan je altijd een beroep doen op ons kantoor. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten heeft de benodigde kennis en ervaring in huis om je bij te kunnen staan. Tijdens kantooruren kun je bellen naar 076-2030010. ’s Avonds en in het weekend kan je ons bereiken door een email te sturen naar: m.verger@v-advocaten.nl (ook buiten kantooruren wordt de email regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem contact met ons op Onze strafrechtadvocaat

mr. M. (Michelle) Verger-Maas
Dit artikel is geschreven door:
mr. M. (Michelle) Verger-Maas