Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie? Deze vraag wordt zowel door de ontvanger als de betaler van de kinderalimentatie regelmatig aan ons gesteld. Wie welke kosten van de kinderen moet betalen, leidt vaak tot discussies en irritaties tussen gescheiden ouders. Als je van tevoren weet waar de kinderalimentatie voor bedoeld is, kunnen wellicht een ruzie over het geld worden voorkomen.

Kinderrekening

Indien ouders niet langer samenwonen, dienen zij onder meer afspraken te maken over wie welke kosten van de kinderen betaalt. Als ouders de zorg delen (co-ouderschap) of graag samen verantwoordelijk willen zijn voor de financiën, kunnen ouders kiezen voor een kinderrekening. In dat geval is er een gemeenschappelijke betaalrekening, waarop ouders maandelijks een bedrag storten. Daarvan betalen ouders samen de kosten van de kinderen. Deze afspraak wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan wordt doorgaans beschreven welke uitgaven wel – of juist niet – van deze rekening worden gedaan.

Kinderalimentatie of kinderrekening?

Kinderalimentatie

Als ouders geen gemeenschappelijke kinderrekening wensen of de bijdrage door de rechter wordt vastgesteld, wordt er gesproken over kinderalimentatie. De ene ouder betaalt een maandelijkse vastgestelde bijdrage aan de ander ouder (doorgaans de hoofdverzorger). Maar welke kosten moeten uit deze kinderalimentatie worden betaald?

Meer over kinderalimentatie

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

Vaststaat dat de ontvangende ouder alle kosten van het kind uit de kinderalimentatie moet betalen. Maar wat zijn dan alle kosten? In ieder geval de verblijfsoverstijgende kosten, zoals schoolkosten, sportkosten, kapper, medische kosten e.d. Hoe zit het dan met het eten, drinken en de woonlasten voor de kinderen als zij bij de alimentatiebetaler verblijven? Moet de alimentatieontvanger die kosten ook betalen? Nee, dit worden de verblijfskosten genoemd en deze kosten vallen niet onder de kinderalimentatie en moet de alimentatiebetaler zelf voldoen. Hetzelfde geldt voor verzorgingsproducten en uitjes met het eigen gezin.

Hoe zit het met de kosten van kleding?

De meeste discussies gaan niet over de verblijfsoverstijgende kosten of de kosten van het dagelijks levensonderhoud. Het grootste struikelblok is vaak de kleding; met name als er sprake is van co-ouderschap. Wie moet de kleding betalen? Vallen deze uitgaven voor kleding nu onder de verblijfsoverstijgende kosten of onder de verblijfskosten van een kind? Jarenlang was het moeilijk een goed antwoord te geven op deze vraag. Inmiddels is daar verandering in gekomen. Per 1 januari 2020 heeft de Expertgroep Alimentatie in het Rapport Alimentatienormen de knoop doorgehakt en de post “kleding” toegevoegd aan de verblijfsoverstijgende kosten. Dat betekent dat de kosten van de kleding uit de kinderalimentatie moeten worden betaald. De Expertgroep Alimentatie is een organisatie die de rechters in Nederland aanbevelingen doet over de wijze waarop alimentatie  moet worden berekend. Rechters, advocaten en mediators dienen deze richtlijnen te volgen. Deze lijn wordt ook gevolgd  in de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 27 februari 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:1678), waarin de rechter heeft geoordeeld dat – ondanks het feit dat kinderen de ene week bij vader verblijven en de andere week bij moeder – de moeder uit de kinderalimentatie alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen moet betalen, “waaronder begrepen de oppaskosten, kleding voor de kinderen, cadeautjes voor kinderfeestjes en kapper.”

Samen afspraken maken

Kortom, de kosten van kleding van een kind moeten ook door de ontvanger van de kinderalimentatie worden betaald. Zelfs als er sprake is van co-ouderschap. Hoe ouders dat in de praktijk regelen, is aan hen. De kinderen kunnen iedere keer een tas met kleding meenemen, de alimentatieontvanger kan kleding kopen en bij de andere ouder neerleggen of de alimentatiebetaler koopt zelf de kleding van de kinderen en vraagt hiervoor een vergoeding van de andere ouder (bijvoorbeeld via een ‘Tikkie’). Ouders dienen daarover dus met elkaar in gesprek te gaan. Lukt dat niet samen, dan zouden zij zich tot een mediator kunnen wenden.

Meer over mediation en alimentatie

Overzicht verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten

In het rapport Alimentatienormen is geen uitputtende opsomming opgenomen welke kosten onder welke post vallen, maar wel worden de volgende voorbeelden gegeven:

Verblijfsoverstijgende kosten
 • Kleding en schoeisel
 • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
 • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding
 • Muziekinstrumenten
 • Abonnementen (waaronder telefoon)
 • Kapper
 • Schoolgeld, schoolexcursies/schoolreisje
 • Fiets
 • Niet vergoede medische kosten
Verblijfskosten
 • Eten
 • Drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvestingskosten
 • Uitstapjes/vakanties
 • Speelgoed

Raadpleeg een specialist

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Of wilt u een afspraak maken met één van onze advocaten of mediators? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Neem contact op

mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen
Dit artikel is geschreven door:
mr. E.M.G. (Eefje) van Nuenen-Meulesteen