Overig familierecht

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zijn zeer ervaren in het familierecht met oog voor de emotionele kant van de zaak. Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied. Het betreft het burgerlijk recht over familiebetrekkingen, de hoedanigheid en de bevoegdheden van personen. Het zijn vaak zaken die zich in de persoonlijke en relationele sfeer afspelen.

Afstamming en adoptie

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder. Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in zaken als erkenning van een kind, gerechtelijke vaststelling ouderschap, ontkenning van het vaderschap, adoptie en andere afstammingszaken.

Wilt u bijstand door een gespecialiseerde advocaat in een zaak omtrent afstamming, dan bent u bij ons aan het juist adres. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Lees meer over afstammingPrijsafspraken

Ouderlijk gezag en voogdij

Ouderlijk gezag omvat het recht en de plicht om voor een kind te zorgen en het op te voeden. Als er sprake is van een huwelijk en een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan zijn de ouders automatisch gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Bij ongehuwden is dat niet het geval. Er zal in dat geval een aantekening in het gezagsregister gemaakt moeten worden, voor welke aantekening de moeder toestemming moet geven. Dit leidt soms tot een geschil. Onze advocaten kunnen u in deze situatie bijstaan.

Ook als uw nieuwe partner het gezag wil krijgen over uw kind; als u (bijvoorbeeld na een scheiding) alleen belast wilt worden met het ouderlijk gezag over uw kind of als uw gezag wordt beëindigd (bijvoorbeeld op verzoek van Jeugdzorg), bent u bij ons aan het juiste adres.

Voogdij is gezag dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Als ouders niet (meer) in staat zijn om het gezag uit te oefenen, zal er een voogd worden benoemd.

Voor juridisch advies of bijstand in een juridische procedure over gezag en voogdij kunt u uiteraard bij de gespecialiseerde advocaten Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators terecht. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Lees meer over gezag en voogdijPrijsafspraken
jeugdrecht

Omgangsregeling

Een ouder heeft recht op contact of omgang met zijn of haar kind en omgekeerd. Daarbij maakt het niet uit of u getrouwd bent geweest, heeft samengewoond of nooit in gezinsverband heeft samengeleefd. Soms zijn er situaties denkbaar waarin omgang of contact niet wenselijk is of slechts in beperkte mate kan plaatsvinden.

De gespecialiseerde advocaten van Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators kunnen u in alle mogelijke omgangskwesties bijstaan: of u nu juist omgang wilt hebben met uw kind of juist van mening bent dat omgang en contact niet wenselijk is, en of u in onderling overleg met de andere ouder tot een oplossing wenst te komen (middels het opstellen van een ouderschapsplan) of als procederen voor u nog de enige uitweg is. Wij staan u graag bij. Wij zullen te allen tijde het belang van het kind als uitgangspunt nemen in ons advies en juridische bijstand aan u. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Lees meer over omgangsregelingPrijsafspraken

Prijsafspraak

U kunt voor uw familierechtzaak een vaste prijsafspraak maken. Zo weet u al bij de start van uw zaak waar u financieel aan toe bent. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators is in de avonduren op afspraak geopend.

Wellicht kunt u uw familiegeschil ook onder begeleiding van een mediator oplossen?

Lees meer vaste prijsafspraakMeer over mediation
Advocaten en mediators

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."