Afstamming

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de wet is er een onderscheid tussen de verwekker of biologische ouder en de juridisch ouder. Het afstammingsrecht regelt wie de juridisch ouder van een kind is of kan worden. Aan onze gespecialiseerde advocaten kunt u uw zaak toevertrouwen.

Wanneer ben je ouder van een kind?

De moeder uit wie het kind wordt geboren is de juridisch ouder van het kind. Als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder automatisch de juridisch vader van het kind.

Wordt een kind buiten een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren, dan heeft het kind juridisch gezien nog geen vader. De verwekker of biologisch ouder dient het kind te erkennen om juridisch ouder te worden. Daarvoor is toestemming van de moeder nodig. Als de moeder deze toestemming niet geeft, dan kan aan de rechter vervangende toestemming tot erkenning worden gevraagd. Bij twijfels of de man daadwerkelijk de verwekker is, kan via de rechter de verplichting worden opgelegd om aan verwantschapsonderzoek (DNA-onderzoek) mee te werken.

Het is ook mogelijk dat een derde, zoals de nieuwe partner van de moeder, het kind erkent. Deze persoon wordt dan de juridisch ouder van het kind, zonder biologisch ouder te zijn.

Wanneer de vader een kind niet wil erkennen, dan kan de rechter in bepaalde gevallen het vaderschap van de man vaststellen. Dit wordt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap genoemd.

Meer over erkenningOuderlijk gezag aanvragen

Bijstand door een gespecialiseerde advocaat

Zaken omtrent afstamming kunnen juridisch complex zijn en gevoelig liggen. In dit soort zaken is het van belang dat u bij wordt gestaan door een gespecialiseerde advocaat met oog voor de emotionele kant.

U bent bij ons aan het juiste adres voor bijstand door een gespecialiseerde advocaat in een zaak omtrent afstamming, zoals:

  • vervangende toestemming tot erkenning van een kind
  • verplichting tot een verwantschapstest (DNA-onderzoek)
  • vernietiging van de erkenning
  • gerechtelijke vaststelling ouderschap
  • ontkenning van het vaderschap
  • minderjarige moeder of minderjarige vader.

Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Meer over vaste prijsafsprakenKosten aanvragen gezag
Advocaten en mediators

Vernietiging van het juridisch ouderschap

Als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder automatisch de juridisch vader van het kind. Stel dat de echtgenoot niet de verwekker van het kind is, dan is er de mogelijkheid om aan de rechter ontkenning van het vaderschap te verzoeken. De enige grond voor ontkenning van het vaderschap is het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind.

Het is ook mogelijk de erkenning van een kind te vernietigen als achteraf blijkt dat de man niet de verwekker van het kind is.

Neem contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten voor alle zaken omtrent erkenning en gezag.

Neem contact opOnze advocaten

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."