Gezag en voogdij

Ouderlijk gezag en voogdij omvat het recht en de plicht voor een kind te zorgen en het op te voeden. Het gezag over een kind kunt u van rechtswege krijgen, door een aantekening te maken in het gezagsregister of door een rechterlijke uitspraak. Voogdij is gezag dat door een persoon wordt uitgeoefend die niet de ouder is.

Hoe krijg je gezag over een kind?

Als er sprake is van een huwelijk en een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan zijn de ouders automatisch gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Bij ongehuwden is dat niet het geval. Er zal in dat geval een aantekening in het gezagsregister gemaakt moeten worden, voor welke aantekening de moeder toestemming moet geven. Dit leidt soms tot een geschil. Onze advocaten kunnen u in deze situatie bijstaan.

Ook als uw nieuwe partner het gezag wilt krijgen over uw kind, als u (bijvoorbeeld na een scheiding) alleen belast wilt worden met het ouderlijk gezag over uw kind of als uw gezag wordt beëindigd (bijvoorbeeld op verzoek van Jeugdzorg), bent u bij ons aan het juiste adres.

Voogdij is gezag dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Als ouders niet (meer) in staat zijn om het gezag uit te oefenen, zal er een voogd worden benoemd.

Meer over erkenning kindOuderlijk gezag aanvragen

Gespecialiseerde advocaat voor een betaalbare prijs

Voor juridisch advies of bijstand in een juridische procedure over gezag en voogdij kunt u uiteraard bij de gespecialiseerde advocaten Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators terecht. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

PrijsafsprakenKosten gezag aanvragen
Advocaten en mediators

Mediation

Zaken omtrent gezag zijn ook goed op te lossen onder begeleiding van een mediator. Hiermee kunt u een strijd over uw kind vermijden en samen tot een oplossing komen waarbij het belang van uw kind centraal staat.

Meer over mediation

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."