Omgangsregeling

In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Bij voorkeur leggen ouders gezamenlijk de afspraken vast in een ouderschapsplan. Een omgangsregeling kan ook bepaald worden door een rechter.

Omgangsregeling

In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn of haar ouders. Daarbij maakt het niet uit of u getrouwd bent geweest, heeft samengewoond of nooit in gezinsverband heeft samengeleefd. Het is wenselijk dat ouders gezamenlijk afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over het kind, waaronder de omgangsregeling. Afspraken hierover kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan. Beide ouders dienen zich aan de afspraken te houden, maar met onderlinge overeenstemming kan er van worden afgeweken.

Lees meer over co-ouderschap

Soms zijn er situaties denkbaar waarin omgang of contact niet wenselijk is of slechts in beperkte mate kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als de ouder niet in staat is tot omgang of de omgang is in strijd met de zwaarwegende belangen van het kind. In een dergelijk geval kan worden bekeken of begeleide omgang mogelijk is, dan wel of een ontzegging van de omgang noodzakelijk is.

Omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen

Er bestaat in Nederland geen wettelijk recht voor grootouders op omgang met hun kleinkinderen. In de wet staat echter wel aangegeven dat iemand die een nauwe en persoonlijke betrekking (‘family life’) met een kind heeft, recht heeft op omgang. In de praktijk kan de relatie tussen een kind en zijn of haar opa en oma dermate intensief zijn dat hiervan sprake is. In een dergelijk geval kan aan de rechter worden gevraagd een omgangsregeling vast te stellen.

omgangsregeling grootouders

Gespecialiseerde advocaat voor een betaalbare prijs

Onze gespecialiseerde advocaten en mediators kunnen u in alle mogelijke omgangskwesties bijstaan: of u nu juist omgang wilt hebben met uw kind of juist van mening bent dat omgang en contact niet wenselijk is, en of u in onderling overleg met de andere ouder tot een oplossing wenst te komen (middels het opstellen van een ouderschapsplan) of als procederen voor u nog de enige uitweg is. Wij staan u graag bij. Wij zullen ten allen tijde het belang van het kind als uitgangspunt nemen in ons advies en juridische bijstand aan u. Deze zaken kunnen wij voor u behandelen op basis van een prijsafspraak, zodat u bij de start van de zaak weet waar u financieel aan toe bent.

Meer over vaste prijsafspraakKosten ouderschapsplan

Mediation

Veel omgangsgeschillen zijn ook goed op te lossen onder begeleiding van een mediator. Hiermee kunt u een strijd over uw kind vermijden en samen tot een oplossing komen waarbij het belang van uw kind centraal staat.

Meer over mediation
Advocaat

"Ieder familiegeschil vraagt om een persoonlijke aanpak."