Mediation in familiezaken

Heeft u een familierechtelijk geschil met uw ex-partner en denkt u dat procederen de enige oplossing is? Neem mediation eens in overweging. Ook als u denkt dat uw probleem niet geschikt is voor mediation, is dit het proberen waard. Er is namelijk geen enkel geschil denkbaar dat zich niet leent voor bemiddeling. Een poging wagen via een mediator om met elkaar in gesprek te raken, kan wellicht vele procedures voorkomen en kosten besparen. Kies voor mediation in familiezaken.

Niet strijden, maar samen oplossen

Er wordt vaak gekozen voor mediation in (echt)scheidingszaken, maar mediation is ook zeer effectief in alle andere familierechtelijke kwesties tussen ex-partners. Bijvoorbeeld als u van mening verschilt over de invulling van de omgangsregeling, over de hoogte van de kinderalimentatie, limitering van de duur van partneralimentatie, nakoming van het echtscheidingsconvenant, wijziging van een ouderschapsplan, verdeling van een woning, etc. Mediation is er op gericht om samen tot een oplossing te komen. Onze ervaren mediators helpen u graag om tot deze oplossing te komen.

Maak kennis met onze mediators

Werkwijze mediation in familiezaken

Ieder geschil dat zich tussen ex-partners voordoet, kan via mediation worden opgelost.

De mediator zal als onafhankelijke derde naar u luisteren, vragen stellen en u juridisch adviseren. De mediator geeft ieder van u de ruimte om uw eigen kant van het verhaal te vertellen en uw eigen standpunten toe te lichten. Onze mediators kunnen u niet alleen vertellen wat volgens de wet wel of niet mogelijk is, maar zij zijn er ook in getraind de gemeenschappelijke belangen van beide ex-partners zichtbaar te maken.

Door de gemeenschappelijke belangen in kaart te brengen en door toe te lichten wat de juridische (on)mogelijkheden zijn, is een oplossing vaak dichtbij. Indien u overeenstemming bereikt, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst, zodat u elkaar kan verplichten de gemaakte afspraken na te leven. Veelal wordt de overeenkomst ook nog bekrachtigd door de rechtbank.

Mochten de bemiddelingsgesprekken toch niet de juiste oplossing bieden, dan heeft u er alles aan gedaan om het conflict in onderling overleg op te lossen en kunt u met ‘recht’ de weg naar de rechter bewandelen. De rechter zal bovendien vaak voorstellen dat u naar een mediator gaat. Indien u dat reeds heeft geprobeerd, bent u de rechter een stapje voor en is mediation in de procedure geen issue meer.

Wilt u meer weten over mediation bij familiezaken, neem dan gerust contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Advocaten en mediators

Mediation ook mogelijk in de avonduren

Het kan zijn dat u overdag geen vrij kan krijgen van uw werk of dat u zich overdag op uw kinderen wilt richten. Daarom zijn wij niet alleen tijdens de reguliere tijden geopend, maar kunt u bij ons ook in de avonduren voor een mediationgesprek terecht. De afspraak in de avond kan zowel in Breda als in Hilvarenbeek plaatsvinden.

Maak een afspraak

Mediation in opdracht van de rechtbank

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators werkt ook in opdracht van de rechtbank. Indien de rechter u ter zitting adviseert naar een mediator te gaan en samen een oplossing voor uw geschil te vinden, kunt u kiezen voor een verwijzing naar ons kantoor. Wij helpen u graag verder om samen tot een oplossing te komen.

"U kunt bij ons ook een afspraak maken voor een mediationgesprek in de avonduren."