Strafrecht

Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Onze ervaren strafrechtadvocaat kan zowel jeugdigen, adolescenten als volwassenen van gedegen juridisch advies voorzien en bijstand verlenen in een strafzaak. Het strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging plaats kan vinden.

Bijstand voor meerderjarigen

U bent aangehouden of u bent in voorlopige hechtenis gesteld? Dan heeft u recht op een advocaat. U bent te allen tijde vrij in de keuze voor de advocaat, ook al is u een piketadvocaat toegewezen. De rechtsbijstand in de piketfase is voor u gratis, omdat het door de overheid wordt gefinancierd. Wij verlenen u graag juridische bijstand in deze situatie. Onze ervaren strafrechtadvocaat legt u de procedure uit die de politie en het Openbaar Ministerie dienen te volgen, wijst u op uw rechtspositie, bedient u van adviezen voor een zo goed mogelijke afloop van de vervolging en kan aanwezig zijn tijdens uw verhoor.

Als u voor de rechter moet verschijnen, dan ontvangt u daarvoor een dagvaarding. Uitgangspunt is dat iemand onschuldig is, totdat een rechter anders heeft bepaald. Onze strafrechtadvocaat kan u bijstaan bij zittingen voor de politierechter, kantonrechter of meervoudige strafkamer, met betrekking tot alle misdrijven en overtredingen. Indien het feit waarvan u wordt verdacht, bewezen wordt verklaard, dan zult u hiervoor een straf krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf zijn. Het is voor de soort en mogelijke hoogte van de straf en de gevolgen van een veroordeling voor bijvoorbeeld het strafblad van belang dat u zich goed voorbereidt op de zaak. Het behoort tot onze taak om u daarbij te ondersteunen. Wij vragen het dossier voor u op bij het Openbaar Ministerie, nemen het dossier met u door en bereiden u voor op de zitting. Mocht het nodig zijn om extra handelingen te verrichten, zoals het horen van getuigen, dan doen wij dat. Zo zorgen wij voor een zo goed mogelijke afloop van uw zaak. Als u wordt vrijgesproken of de zaak eindigt zonder oplegging van straf, dan kunnen wij namens u verzoeken om een schadevergoeding.

Strafzaken kunnen ook buitengerechtelijk worden afgedaan. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan een straf, bijvoorbeeld via een strafbeschikking. Ook in dit geval is het van groot belang dat u goed voorgelicht wordt over uw rechtspositie door een ervaren strafrechtadvocaat. Let er op dat u maar 14 dagen de tijd hebt voor het instellen van verzet, dus leg tijdig contact met ons.

Contact

Bijstand voor jeugdigen

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd voor strafbare feiten. Voor een jeugdige is het in een dergelijk geval van groot belang dat hij of zij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, omdat een kind het risico loopt een strafblad te krijgen, dat gevolgen kan hebben voor het hele verdere leven van het kind.

Onze gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat stelt het belang van het kind voorop. Zij zorgt er voor dat het kind de procedure begrijpt, inziet wat voor gevolgen bepaalde keuzes hebben, de jeugdige op een passende wijze zijn of haar mening kan geven en, als een kind schuldig wordt verklaard, er een bij de ontwikkeling van het kind passende straf volgt. In het jeugdstrafrecht staat immers het pedagogische karakter centraal met als uitgangspunt het zoveel mogelijk voorkomen dat een kind nogmaals met het strafrecht in aanraking komt.

Is uw kind aangehouden door de politie, hebt u een dagvaarding voor een zitting bij de kinderrechter ontvangen of uitnodiging voor een TOM-zitting (transactie openbaar ministerie) op het veiligheidshuis? Leg contact met onze specialist in het jeugdstrafrecht om uw kind bij te staan. Uw kind heeft recht op een advocaat naar eigen keuze en de rechtsbijstand is gratis, omdat die door de overheid wordt betaald.

Meer informatie over onze bijstand in jeugdstrafzaken leest u onder:

Jeugdstrafrecht
jeugdstrafrecht

Bijstand voor adolescenten

Jongmeerderjarigen (18 tot 23 jaar) kunnen in aanmerking komen voor het adolescentenstrafrecht. Dat betekent dat ook in deze leeftijdscategorie het jeugdstrafrecht kan worden toegepast door rekening te houden met de ontwikkelingsleeftijd. In de praktijk kan dat tot gevolg hebben dat er meer passende (en doorgaans lichtere) straf wordt opgelegd, gericht op de ontwikkeling van de jongmeerderjarige en het voorkomen van herhaling.

Onze gespecialiseerde advocaat in het strafrecht is gericht op de ontwikkelingsleeftijd bij personen tot 23 jaar. Als de ontwikkeling van de jongmeerderjarige vraagt om toepassing van het adolescentenstrafrecht, dan zal onze advocaat alles in het werk stellen om dat te bereiken. Ben jij onder de 23 jaar en word je vervolgd wegens een strafbaar feit? Neem contact met ons op om jouw strafzaak zo passend mogelijk te laten verlopen.

Contact

"Je hoeft geen crimineel te zijn om met het strafrecht in aanraking te komen."