Strafrecht

Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Onze ervaren strafrechtadvocaat kan zowel jeugdigen, adolescenten als volwassenen van goed juridisch advies voorzien en bijstand verlenen in een strafzaak. Het strafrecht is het geheel aan rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig is, welke straffen hierop zijn gesteld en hoe strafoplegging plaats kan vinden.

Bijstand voor meerderjarigen

U bent aangehouden of u bent in voorlopige hechtenis gesteld? Dan heeft u recht op een advocaat. U bent te allen tijde vrij in de keuze voor de advocaat, ook al is u een piketadvocaat toegewezen. De rechtsbijstand in de piketfase is voor u gratis, omdat het door de overheid wordt gefinancierd. Wij verlenen u graag juridische bijstand in deze situatie. Onze ervaren strafrechtadvocaat legt u de procedure uit die de politie en het Openbaar Ministerie dienen te volgen, wijst u op uw rechtspositie, bedient u van adviezen voor een zo goed mogelijke afloop van de vervolging en kan aanwezig zijn tijdens uw verhoor.

Als u voor de rechter moet verschijnen, dan ontvangt u daarvoor een dagvaarding. Uitgangspunt is dat iemand onschuldig is, totdat een rechter anders heeft bepaald. Onze strafrechtadvocaat kan u bijstaan bij zittingen voor de politierechter, kantonrechter of meervoudige strafkamer, met betrekking tot alle misdrijven en overtredingen. Indien het feit waarvan u wordt verdacht, bewezen wordt verklaard, dan zult u hiervoor een straf krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete, werkstraf of gevangenisstraf zijn. Het is voor de soort en mogelijke hoogte van de straf en de gevolgen van een veroordeling voor bijvoorbeeld het strafblad van belang dat u zich goed voorbereidt op de zaak. Het behoort tot onze taak om u daarbij te ondersteunen. Wij vragen het dossier voor u op bij het Openbaar Ministerie, nemen het dossier met u door en bereiden u voor op de zitting. Mocht het nodig zijn om extra handelingen te verrichten, zoals het horen van getuigen, dan doen wij dat. Zo zorgen wij voor een zo goed mogelijke afloop van uw zaak. Als u wordt vrijgesproken of de zaak eindigt zonder oplegging van straf, dan kunnen wij namens u verzoeken om een schadevergoeding.

Strafzaken kunnen ook buitengerechtelijk worden afgedaan. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan een straf, bijvoorbeeld via een strafbeschikking. Ook in dit geval is het van groot belang dat u goed voorgelicht wordt over uw rechtspositie door een ervaren strafrechtadvocaat. Let er op dat u maar 14 dagen de tijd hebt voor het instellen van verzet, dus leg tijdig contact met ons.

ContactOnze advocaten

Jeugdstrafrecht

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd voor strafbare feiten. Voor een jeugdige is het in een dergelijk geval van groot belang dat hij of zij wordt bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat, omdat een kind het risico loopt een strafblad te krijgen, dat gevolgen kan hebben voor het hele verdere leven van het kind.

Onze gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat stelt het belang van het kind voorop. Zij zorgt er voor dat het kind de procedure begrijpt, inziet wat voor gevolgen bepaalde keuzes hebben, de jeugdige op een passende wijze zijn of haar mening kan geven en, als een kind schuldig wordt verklaard, er een bij de ontwikkeling van het kind passende straf volgt. In het jeugdstrafrecht staat immers het pedagogische karakter centraal met als uitgangspunt het zoveel mogelijk voorkomen dat een kind nogmaals met het strafrecht in aanraking komt.

Is uw kind aangehouden door de politie, hebt u een dagvaarding voor een zitting bij de kinderrechter ontvangen of uitnodiging voor een TOM-zitting (transactie openbaar ministerie) op het veiligheidshuis? Leg contact met onze specialist in het jeugdstrafrecht om uw kind bij te staan. Uw kind heeft recht op een advocaat naar eigen keuze en de rechtsbijstand is gratis, omdat die door de overheid wordt betaald.

Meer informatie over onze bijstand in jeugdstrafzaken leest u onder:

Meer over jeugdstrafrecht

Bijstand voor adolescenten

Jongmeerderjarigen (18 tot 23 jaar) kunnen in aanmerking komen voor het adolescentenstrafrecht. Dat betekent dat ook in deze leeftijdscategorie het jeugdstrafrecht kan worden toegepast door rekening te houden met de ontwikkelingsleeftijd. In de praktijk kan dat tot gevolg hebben dat er meer passende (en doorgaans lichtere) straf wordt opgelegd, gericht op de ontwikkeling van de jongmeerderjarige en het voorkomen van herhaling.

Onze gespecialiseerde advocaat in het strafrecht is gericht op de ontwikkelingsleeftijd bij personen tot 23 jaar. Als de ontwikkeling van de jongmeerderjarige vraagt om toepassing van het adolescentenstrafrecht, dan zal onze advocaat alles in het werk stellen om dat te bereiken. Ben jij onder de 23 jaar en word je vervolgd wegens een strafbaar feit? Neem contact met ons op om jouw strafzaak zo goed mogelijk te laten verlopen.

ContactStrafrechtadvocaat
Strafrecht advocaat

"Je hoeft geen crimineel te zijn om met het strafrecht in aanraking te komen."

Tips en trucs bij aanhouding voor een strafbaar feit

Indien u wordt aangehouden of u moet zich melden bij de politie vanwege verdenking van een strafbaar feit, heeft u een bepaalde rechtspositie. Zo bent u bijvoorbeeld niet verplicht mee te werken aan uw eigen veroordeling en mag u beroep doen op het zwijgrecht. Bovendien heeft u recht om met een advocaat te spreken vóór en tijdens het politieverhoor. In deze blog geven wij u 5 tips en trucs over uw rechtspositie bij aanhouding.

Lees de blog

Wat is een strafblad?

De officiële naam van een strafblad is ‘uittreksel justitiële documentatie.’ Op dit document staat of u verdacht bent van of veroordeeld bent voor een strafbaar feit. Ook worden bepaalde overtredingen in dit document geregistreerd. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan dit document verbonden, bijvoorbeeld hoe lang strafbare feiten op het strafblad mogen blijven staan.

Ook zitten er bepaalde gevolgen verbonden aan het hebben van een strafblad. Je kan hierdoor problemen krijgen met het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wat kunt u daaraan doen?

In deze blog vertellen we u alles over het strafblad.

Lees meer over het strafblad

Op vakantie als verdachte, mag dat?

Mag een persoon die verdacht is van een strafbaar feit reizen naar het buitenland? En hoe zit dat met het jeugdrecht? Mag uw kind wel mee op vakantie? In principe is dit toegestaan: het zou geen problemen op moeten leveren bij de grens. Echter zijn hier wel twee uitzonderingen op. In deze blog vertellen wij u meer over op vakantie gaan als verdachte.

Lees de blog
Strafrecht advocaat

Wat kost een advocaat in een strafzaak?

Onze ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan in uw strafzaak. Maar wat kost een advocaat in een strafzaak?

Het is bij ons mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor de juridische bijstand in uw strafzaak. De hoogte van de vaste prijsafspraak is afhankelijk van de omgang van de strafzaak en wordt op maat met u vastgesteld. U kunt ook kiezen voor ons transparante uurtarief.

Ons kantoor  behandelt alleen jeugdstrafzaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo).

Meer informatie over de vaste prijsafspraak Meer informatie over ons uurtarief

Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Neem contact opOnze advocaten
Advocaten en mediators