Jeugdstrafrecht

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd voor strafbare feiten. Voor een jeugdige is het van groot belang dat hij of zij wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Er moet immers op passende wijze aansluiting worden gezocht bij de jeugdige, zodat er een vertrouwensband ontstaat en de jeugdige de strafrechtelijke procedure begrijpt.

De advocaat is gericht op een zo goed mogelijke afloop van de strafvervolging. Indien er een straf wordt opgelegd, dat moet de straf ten goede komen aan de ontwikkeling van de jeugdige om herhaling te voorkomen.

Belang van het kind

In het jeugdstrafrecht staat het pedagogische karakter centraal. Dat betekent dat de ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. Voor onze in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat is het van belang dat de jeugdige begrijpt wat er in de strafzaak gebeurt: er wordt uitgelegd wat zijn of haar rechten zijn, welke stukken er in het dossier zitten, hoe de procedure en een zitting verloopt en er wordt een advies gegeven voor een zo goed mogelijke afloop van de vervolging. Daarbij wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Onze advocaat is ervaren in het bijstaan van kinderen met specifieke kind-eigen problematiek door aansluiting met het kind te zoeken op de meest passende wijze. Wij vinden het het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat met het kind. Ouders worden zoveel als mogelijk betrokken.

De persoon van het kind staat centraal. Als de jeugdige een straf opgelegd krijgt, dan moet het een passende straf, gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en het voorkomen van herhaling. In het jeugdstrafrecht zijn daarvoor een scala aan interventies met passende hulpverlening beschikbaar. De gevolgen voor het kind bij het krijgen van een strafblad worden in het oog gehouden en zoveel als mogelijk beperkt.

Aanhouding minderjarige

De politie mag een minderjarige aanhouden bij verdenking van een strafbaar feit. Élk kind kan door de politie worden aangehouden en worden verhoord, dus ook kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar kunnen echter niet strafrechtelijk worden vervolgd. Het heeft dus daarna geen gevolg, al volgt er wel vaak een gesprek met de ouders. Jeugdigen tussen de 12 tot en met 17 jaar kunnen wél strafrechtelijk worden vervolgd voor een strafbaar feit.

Welke rechten heeft een minderjarige na aanhouding door de politie?

Lees meer over aanhouding minderjarigeRechten van minderjarige na aanhouding

Strafvervolging

Is uw kind aangehouden of heeft uw kind een uitnodiging gekregen voor een verhoor door de politie? Leg contact met onze ervaren specialist in het jeugdstrafrecht om uw kind bij te staan. Uw kind heeft recht op een advocaat naar eigen keuze en de rechtsbijstand is gratis, omdat het door de overheid wordt betaald. Wij spreken met uw kind op het politiebureau, leggen uw kind zijn of haar rechten uit, leggen de procedure uit die de politie en het Openbaar Ministerie dienen te volgen, geven advies voor een zo goed mogelijke afloop van de vervolging en zijn aanwezig tijdens het politieverhoor.

Neem contact op
Strafrecht advocaat

Strafvervolging minderjarige

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd voor strafbare feiten. Heeft u een dagvaarding ontvangen om voor de kinderrechter te verschijnen of een uitnodiging voor een TOM-zitting (transactie openbaar ministerie)?

Leg contact met onze specialist in het jeugdstrafrecht om uw kind bij te staan. Uw kind heeft recht op een advocaat naar eigen keuze, ook als er al een advocaat is toegewezen. De rechtsbijstand is gratis, omdat het door de overheid wordt betaald. Onze advocaat vraag het dossier op bij het Openbaar Ministerie, neemt het dossier met uw kind door, legt uit hoe de procedure en de zitting verloopt en geeft een passend advies. De ouders worden zoveel als mogelijk betrokken. Tijdens de zitting staan wij de jeugdige bij. De advocaat is gericht op een zo goed mogelijke afloop van de strafvervolging. Indien er een straf wordt opgelegd, dat moet de straf ten goede komen aan de ontwikkeling van de jeugdige om herhaling te voorkomen.

Onze jeugdstrafrechtadvocaat

Strafblad, VOG en DNA-afname

Naast de straf die kan worden opgelegd, heeft de strafvervolging gevolgen voor het strafblad, de VOG (Verklaring omtrent het gedrag) en een bevel tot DNA-afname.

Een kind kan zijn hele leven lang hinder ondervinden van een strafvervolging, doordat er een aantekening wordt gemaakt op het strafblad. Het is een mythe dat het strafblad met het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt opgeschoond. Veroordelingen (zowel door een kinderrechter als van een transactie door het OM) blijven op het strafblad staan. Onze gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat houdt in het oog dat de gevolgen voor het strafblad zoveel mogelijk worden beperkt. Mocht een jeugdige of jongvolwassene toch geen Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verkrijgen door het strafblad, neem dan contact op met ons kantoor. Er kan namelijk binnen zes weken bezwaar worden ingediend, waarbij een beroep wordt gedaan op de persoonlijke omstandigheden van de jeugdige.

Als een jeugdige is veroordeeld tot een werkstraf of een vrijheidsbenemende straf, dan geeft het OM na verloop van tijd het bevel tot afname van het DNA. De afname is verplicht. Het DNA van uw kind wordt opgenomen in een databank ter opsporing van strafbare feiten. Wilt u niet dat het DNA van uw kind in een databank wordt opgenomen, neem dan spoedig contact op met ons kantoor. Bezwaar tegen opname dient binnen 14 dagen na afname te worden ingediend.

Wat is een strafblad?

"Jeugdigen maken nu eenmaal wel eens fouten. Er moet echter worden voorkomen dat een fout leidt tot een strafblad, waar een jeugdige zijn hele leven last van kan hebben."