Kosten convenant

Kosten convenant? Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators informeert u vooraf op duidelijke en transparante wijze over de kosten van een convenant, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Bij ons vindt u deskundige mediators en advocaten die u op professionele wijze begeleiden bij het maken van afspraken over onder andere de woning, alimentatie en verdeling van schulden, die voor u worden vastgelegd in een convenant.

Wat zijn de kosten van een convenant?

Aangezien iedere scheiding anders verloopt, kunnen de kosten van het opstellen van een convenant ook erg uiteenlopen. Hoe hoog de kosten zijn, is onder meer ook afhankelijk van de vraag of u samen naar een mediator gaat of ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Het laten opstellen van een echtscheidingsconvenant is doorgaans aanzienlijk goedkoper dan het voeren van een procedure. Indien u uw (echt)scheiding door één van onze mediators of advocaten laat behandelen, kunt u via het maken van een vaste prijsafspraak op voorhand helder krijgen wat de totale kosten van uw scheiding zullen zijn.

Vaste prijsafspraak mediation Vaste prijsafspraak echtscheiding

Is een convenant verplicht?

U bent niet verplicht om een convenant bij mediation of een convenant door een advocaat op te stellen. Het is wel raadzaam dat te doen, omdat dat helpt bij de voorspoedige afwikkeling van de (echt)scheiding. Daarnaast hebben hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een convenant nodig om de echtscheiding af te wikkelen. Indien u nog samen met elkaar kunt praten over de scheiding, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator of ieder een eigen advocaat, kunt u een (echtscheidings)convenant opstellen. In dat geval neemt u zelf de beslissing over de gevolgen van uw scheiding en laat u dit niet over aan het oordeel van een rechter.

Meer over mediation
Mediation bij scheiding

Wat staat er in een convenant?

Aangezien ieder huwelijk/iedere relatie en iedere scheiding anders is, behandelt iedere advocaat het convenant, of iedere mediator het convenant anders. Wat er in het convenant komt te staan is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijke voorwaarden. Ook factoren als een woning (huur of koop), minderjarige kinderen en aanwezigheid van vermogen of schulden beïnvloeden de inhoud van het convenant. De volgende onderwerpen staan doorgaans altijd in een convenant:

  • Woning: Wie blijft er wonen of wordt de woning verkocht? Hoe worden woonlasten verdeeld?
  • Inboedel en auto’s: Welke roerende zaken zijn er? Hoe worden de inboedelgoederen en voertuigen verdeeld?
  • Bankrekeningen en spaartegoeden: Hoe wordt het spaargeld verdeeld? Wie houdt welke rekening en welke wordt opgeheven?
  • Schulden: Zijn er schulden en hoe worden deze verdeeld?
  • Erfenis en schenking: Heeft één van de partners tijdens het huwelijk een privé-vermogen ontvangen?
  • Onderneming: Zijn er ondernemingen (BV/eenmanszaak/maatschap) die verdeeld moeten worden?
  • Alimentatie: Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?      
  • Pensioenrechten: Wilt u deze verevenen of verrekenen?
Meer over alimentatie

Wanneer zijn de afspraken bindend?

Zodra door beide partners een handtekening onder het echtscheidingsconvenant is gezet, zijn de afspraken bindend overeengekomen. U kunt elkaar dan houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Uw convenant mediator of convenant advocaat zal het convenant ook nog de rechtbank laten bekrachtigen. Zodra de rechtbank het convenant heeft geaccordeerd, krijgt het convenant een zogenoemde executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken ook afdwingbaar zijn, bijvoorbeeld via een deurwaarder.

Wat als u geen convenant op kunt stellen?

Indien geen enkel overleg mogelijk is of u er om andere redenen niet in slaagt samen afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding, zal er ook geen convenant door een advocaat worden opgesteld. Om tot een overeenkomst te kunnen komen, dient u het immers met elkaar eens te zijn over de inhoud ervan. Zonder convenant kunt u echter ook scheiden. In dat geval dient de rechter een oordeel te vellen over alle aspecten van uw scheiding. In de uitspraak van de rechter zal in dat geval worden vermeld hoe u tot een verdeling en verrekening van uw financiën dient over te gaan. De afspraken die de rechter vastlegt in de uitspraak, zijn eveneens afdwingbaar. Het nadeel van een procedure is echter dat het behoorlijk tijdrovend en veelal kostbaarder is dan een minnelijke regeling. Een gemiddelde (echtscheidings)procedure neemt al snel één jaar in beslag.

Meer informatie over echtscheidingsconvenant

Indien u meer informatie wenst over mediation bij een convenant of een advocaat voor een convenant, de kosten daarvan en/of onze werkwijze, kunt u tijdens kantooruren bellen naar het nummer: 076-20 300 10. ’s Avonds en in het weekend kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@v-advocaten.nl (ook buiten kantoortijden wordt de e-mail regelmatig gecontroleerd) of vul het contactformulier in op onze website.

Neem contact op
contact advocaat

Samen een convenant op laten stellen scheelt u tijd en kosten!