Dossier kosten advocaat ondertoezichtstelling uithuisplaatsing

Voor de juridische bijstand bij ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind kunt u bij ons kiezen voor een vaste prijsafspraak. Onder het ‘dossier kosten advocaat ondertoezichtstelling uithuisplaatsing’ vallen alle zaken rondom jeugdzorg.

Vaste prijsafspraak

Wat kost een advocaat in een zaak over de ondertoezichtstelling van uw kind? Wilt u vooraf weten welke kosten u hebt aan een advocaat, dan kunt u gebruik maken van onze vaste prijsafspraak dossier ‘kosten advocaat ondertoezichtstelling uithuisplaatsing’.

Wij houden van openheid en helderheid; kwaliteit voor een betere prijs. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw dossier op basis van een vaste prijsafspraak te laten behandelen. Door te kiezen voor een vaste prijs voor de behandeling van uw zaak, heeft u meer grip op uw kosten.

Voor onze juridische bijstand in een procedure tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kunt u bij ons kiezen voor een vaste tarief van € 1.700,- inclusief btw. Hieronder vallen alle juridische werkzaamheden die voortvloeien uit dit dossier tot een maximum van 10 uren.

Vallen alle werkzaamheden in dit dossier onder de vaste prijsafspraak? Ja, alle benodigde werkzaamheden in uw dossier vallen onder de prijsafspraak tot maximaal 10 uren. De enige kosten die naast het voornoemde vaste bedrag nog in rekening worden gebracht zijn de zogeheten “verschotten”. Dit betreffen geen werkzaamheden die uw advocaat verricht, maar rekeningen die uw advocaat aan derden moet betalen, zoals: griffierechten (administratiekosten rechtbank), uittreksels, advies derden (zoals accountant, fiscalist).

Indien uw dossier aanzienlijk meer tijd in beslag neemt dan een gemiddeld dossier, zal uw advocaat dat tijdig met u communiceren. Zo wordt u nooit onverwacht met extra kosten geconfronteerd. Na het verstrijken van het maximaal aantal uren wordt een gereduceerd tarief van € 165,- incl. btw per uur in rekening gebracht. Hiermee behoudt u ook na het verstrijken van de vaste prijs een financieel voordeel.

U vindt bij Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators gespecialiseerde, ervaren en oprecht betrokken advocaten en mediators voor betaalbare, transparante tarieven.

Hebt u vragen over de vaste prijsafspraak dossier ‘kosten advocaat ondertoezichtstelling uithuisplaatsing’? Wij horen het graag van u.

Neem contact opMeer over kinderbeschermingsmaatregelen

Ons uurtarief en pro Deo rechtsbijstand

U mag uiteraard ook kiezen voor ons vaste uurtarief.

Bij Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators treft u gespecialiseerde advocaten en mediators voor een betaalbaar uurtarief. In alle zaken geldt een uurtarief van € 200,-. Dit bedrag is inclusief btw (het bedrag is circa € 165,- exclusief btw).

Komt u in aanmerking voor pro Deo rechtsbijstand? Bijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo) is in zaken omtrent kinderbeschermingsmaatregelen mogelijk.

U betaalt dan een door de overheid bepaalde eigen bijdrage. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de hoogte van de eigen bijdrage.

Meer over ons uurtarief
Advocaat

Dankzij onze vaste prijsafspraken heeft u inzichtelijk wat de totale kosten voor uw zaak zijn.